„Rozhovor s Bohom“ v Brezovej

V poslednú novembrovú sobotu sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavsekého seniorátu. Výklad na tému „Rozhovor s Bohom“ mal brat farár Marek Hrivňák zo Žiliny.

Modlitba je v tomto svete našou najväčšou zbraňou. Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista máme obrovskú výsadu sa zhovárať práve v modlitbe s naším Stvoriteľom. Zároveň je však i našou povinnosťou modliť sa za rodiny, kamarátov, blízkych, ale i za nepriateľov. Odpoveď na otázku ako dlho sa máme modliť nám ponúka apoštol Pavel v 1Tes 5, 17: „Neprestajne sa modlite.“ Slová Juraja Tranovského „Dvakrát sa modlí ten, kto spieva, len keď srdce pri tom býva“, sme prijali za svoje a za sprevádzania hrou na gitaru a kachon sme spoločne ďakovali Pánu Bohu.

Spoznať nových priateľov a porozprávať sa so starými priateľmi sme mali možnosť počas občerstvenia, ktoré nám pripravili sestry z domáceho cirkevného zboru.

Ďakujeme za požehnané chvíle! Foto: Daniela Novomestská

Júlia Marušicová, CZ ECAV Krajné | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart