< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Detský spevokol vo Východnej

V dňoch 11. – 13. apríla 2014 sme s detským spevokolom Plamienok z CZ ECAV Východná absolvovali víkendové sústredenie v Poprade-Veľkej.

 

Simona Mikušová, vedúca spevokolu | 22.4.2014

viac

Karneval s Jonášom v Dudinciach

Poslednú fašiangovú sobotu 1. 3. 2014 sme v Dudinciach venovali deťom a mladým rodinám. Usporiadali sme pre ne karneval, ktorý sa niesol v duchu biblického príbehu o prorokovi Jonášovi.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Dudince, dudince@ecav.sk | 5.3.2014

viac

Mládežnícky misijný deň v Skalici

V sobotu 15. februára 2014 popoludní sa v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Skalici konal Misijný deň, na ktorom sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudí. Téma misijného dňa bola „On a ona“.

 

Peter Svitek, ISKEJP – seniorálny klub dorastu a mládeže MYS | 27.2.2014

viac

Karneval nielen pre deti

Prvú februárovú nedeľu 2014 sa v popoludňajších hodinách konal v CZ ECAV Sučany dlho očakávaný karneval na tému Nóachova archa. Teší nás, že sa ňom zúčastnili aj mnohí rodičia či starí rodičia.

 

Daniel Beňuch, zborový kaplán, CZ ECAV Sučany | 5.2.2014

viac

Mládežnícke služby Božie v Krajnom

Služby Božie s Večerou Pánovou pre mladých z Myjavského seniorátu sa konali 21. decembra 2013 v Cirkevnom zbore ECAV Krajné.

 

Peter Svítek, Myjavský seniorát ECAV na Slovensku | 7.1.2014

viac

Predvianočná besiedka v Babinej

Deti a konfirmandky z CZ ECAV Babiná vytvorili v druhej polovici adventu pekné spoločenstvo na predvianočnej besiedke. Jej témou boli slová Pána Ježiša: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J 8, 12)

 

Roman Sarvaš, námestný farár v Babinej  | 3.1.2014

viac

Predvianočný program detí v UPC

Počas 3. adventnej nedele sa v Evanjelickom a. v. univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline v Brat konali služby Božie, na ktorých vystúpili deti z UPC s predvianočným programom.

 

Ivan Lukáč, katechéta UPC | 19.12.2013

viac

Mikuláš pre malých i veľkých v Pliešovciach

Aj tohto roku v piatok 6. decembra navštívil deti na detskej besiedke v cirkevnom zbore v Pliešovciach Mikuláš. A v sobotu sa v zborovom dome konalo mikulášske stretnutie pre starších ako 12 rokov.

 

Katarína Kmecová a Bibiana Valentíková, CZ Pliešovce | 13.12.2013

viac

Mikuláš v CZ Trenčianske Stankovce

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží." (Ef2, 8) Tento verš z Božieho slova bol hlavnou myšlienkou mikulášskej detskej besiedky v nedeľu 8. 12. 2013 v CZ Trenčianske Stankovce.

 

Martina Ďurišová, CZ Trenč, Stankovce | 12.12.2013

viac

Zo stretnutia mládeže MYS

Dňa 19. októbra 2013 sa v starej cirkevnej škole vo Vrbovciach uskutočnilo ďalšie stretnutie evanjelickej mládeže Myjavského seniorátu iSKejp 412. Témou klubu bolo „Hľadanie Boha“.

 

Peter Svítek, iSKejp412 | 29.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart