< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Dorastenci z Nových Zámkov začali školský rok v Jabloňovciach

Šesť konfirmandov z Nových Zámkov má za sebou už jeden rok vyučovania a prípravy na konfirmáciu, a keďže pri stretnutiach na pôde cirkevného zboru by nemalo ísť len o učenie, ale aj o vzájomné spoločenstvo a vzťahy, ich vedúci pre nich pripravili spoločný víkend v Jabloňovciach.

 

Štefan Kiss, Nové Zámky | 2.10.2014

viac

Spoločné stretnutie konfirmandov

Konfirmandi z matkocirkvi Rimavské Baňa a Rimavské Brezovo (aj bývalí) sa po prvý raz stretli spoločne. Doteraz sa stretávali v každej matkocirkvi zvlášť. Spoločné chvíle tak prežili konfirmandi zo šiestich obcí, ktoré patri do týchto matkocirkví.

 

Brezovskí a banskí konfirmandi, ročníky 2008, 2009, 2013, 2015 | 17.9.2014

viac

Biblický tábor o športových vzoroch

Šestnásť detí nášho cirkevného zboru z Prievidze, zo Zemianskych Kostolian, z Novák, Koša, zo Sebedražia a z Nitrianskeho Pravna sa zúčastnilo 18. až 22. augusta 2014 na dennom biblickom tábore Viac ako zlato.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka, CZ ECAV Zem. Kostoľany  | 4.9.2014

viac

Športové popoludnie v Pliešovciach

Ako každý rok býva zvykom , aj tento rok pre nás pani farárka Katarína Kmecová pripravila športový popoludnie. Každý si prišiel na svoje - malí aj veľkí.

 

Dominika Šimová , CZ ECAV Pliešovce | 25.8.2014

viac

Detský letný tábor v Janoškovom dome

Šesť augustových dní trávilo 23 detí prevažne z Pliešoviec na letnom detskom tábore v Janoškovom dome v Liptove. Tábor bol na tému Skúška odvahy a deti sa každý deň dozvedeli niečo nové z príbehu o Danielovi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka, CZ ECAV Pliešovce | 22.8.2014

viac

Letný biblický a jazykový tábor 2014

Od 28. júla do 1. augusta 2014 sa v obci Kováčová pri Zvolene konal letný biblický a jazykový tábor pod vedením seniora Myjavského seniorátu Miroslava Hvožďaru.

 

Ivan Lukáč, študent teológie na HTF KU v Prahe | 6.8.2014

viac

Aj ja som Božie stvorenie

V dňoch 21. − 25. júla 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Hrochoť uskutočnil denný detský letný tábor s názvom „Aj ja som Božie stvorenie“. Zúčastnilo sa na ňom 23 detí, ktoré spoznávali Pána Boha a Jeho lásku k nám cez všetko, čo je okolo nás.

 

B. Fraňová, E. Zajacová | 5.8.2014

viac

Deti z CZ Pov. Bystrica v letnom tábore

V zborovom dome CZ ECAV v Považskej Bystrici bolo v 7. – 11. júla 2014 možné stretnúť profesora i jeho žiakov v bielych plášťoch, ale aj malých vedcov, ktorí sa snažili plnením rôznych úloh získať svoj prvý titul – kandidát táborových vied.

 

Erika Sukovská, Považská Bystrica | 4.8.2014

viac

Ukončenie školského roka v Pliešovciach

Poslednú júnovú nedeľu sme v cirkevnom zbore v Pliešovciach mali pestrý program venovaný najmä našim deťom.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 14.7.2014

viac

Letný tábor v Rimavskom Brezove

Prvý júlový týždeň boli cirkevno-zborové priestory v Rimavskom Brezove plné detského kriku, spevu, radosti z víťazstiev, ako aj smútku z prehier. Už po dvanásty raz sa tu stretli deti z piatich obcí vo veku od 3 do 12 rokov na dennom tábore s názvom ONE WAY (jedna cesta/jeden smer).

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 8.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart