< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Novozámockí konfirmandi oslávili svoju konfirmáciu

V nedeľu 3. mája 2015 prežíval cirkevný zbor v Nových Zámkoch po niekoľkých rokoch opäť slávnosť konfirmácie. Dospelými evanjelikmi sa tak stalo 6 mladých ľudí, ktorí sa na túto udalosť zodpovedne pripravovali a počas tejto prípravy sa stali aj dobrými priateľmi.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 15.5.2015

viac

Duchovná pieseň vo Zvolenskom senioráte

V piatok 24. apríla 2015 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Očovej konalo seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň vo Zvolenskom senioráte a školské kolo Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 11.5.2015

viac

Stretnutie konfirmandov v Lučenci

V Ev. a. v. kostole v Lučenci sa stretlo vyše 70 konfirmandov z Lučenca a okolitých cirkevných zborov. Dátum bol viac než symbolický: 24. apríl, deň pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín, keď svoje predsavzatie pracovať pre povznesenie slovenského národa potvrdili prijatím slovanských mien.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka v Lučenci  | 5.5.2015

viac

Duchovná pieseň v Turčianskom senioráte

V piatok 10. apríla 2015 sme v aule Biblickej školy v Martine opäť privítali deti a mladých z Turčianskeho seniorátu. Po biblickej olympiáde bol cieľom stretnutia spev – konalo sa tu seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň.

 

Hedwiga Tkáčová, CZ ECAV Martin  | 17.4.2015

viac

Levické deti hľadali veľkonočný poklad

Dňa 11. apríla 2015 sa stretli deti a dorastenci z cirkevného zboru v Leviciach. Privítal ich zborový farár Martin Riecky. Prosbu o Božie požehnanie v modlitbe vyprosila zborová katechétka Jolanka Makovicová.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 14.4.2015

viac

Seniorálne stretnutie mládeže MYS v Krajnom

Ako sa stalo dobrým zvykom v našom senioráte, v túto marcovú sobotu sa opäť konalo stretnutie mladých kresťanov, a to v cirkevnom zbore v Krajnom. Klub sa niesol v duchu témy Čas na zmenu.

 

Martina Hargašová, MYS | 30.3.2015

viac

Pôstne obdobie v EMŠ v Petržalke

Pôstne obdobie – čas na stíšenie a intenzívnejšie premýšľanie nad svojimi životmi. Aj v našej Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke sa v týchto dňoch náš zrak upiera k udalostiam, ktoré pred 2000 rokmi navždy zmenili chod ľudských dejín.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ v Petržalke | 24.3.2015

viac

Fašiangový karneval v Leviciach

V Cirkevnom zbore ECAV Levice sa 15. februára 2015 konal detský karneval. Prítomných privítal a v modlitbe vyprosil požehnanie zborový farár Martin Riecky. Zároveň vysvetlil deťom lekciu s názvom Chráň si svoje srdce.

 

Martin Riecky, zborový farár | 22.2.2015

viac

Mládežnícke služby Božie v Sobotišti

Dňa 21. decembra 2014 sa v Evanjelickom kostole v Sobotišti konali mládežnícke služby Božie spojené s požehnaním ešte nekonfirmovaných a s Večerou Pánovou pre mladých ľudí z Myjavského seniorátu.

 

Ján Sadloň, námestný farár, CZ ECAV Bukovec | 19.1.2015

viac

Stretnutie detí Turčianskeho seniorátu

V sobotu 22. novembra 2014 sa v Martine opäť uskutočnilo stretnutie detí Turčianskeho seniorátu. Ústredná myšlienka tohto podujatia bola „Môj najlepší priateľ“

 

Zlatica Karásková, koordinátorka pre prácu s deťmi TUS | 10.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart