< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Dve podujatia pre mladých vo Vranove

Od 1. do 6. 8. 2016 CZ ECAV Vranov na Topľou usporiadal tradičný detsko-dorastenecký tábor v Hermanovciach nad Topľou. Od 18. do 25. 8. 2016 sa v našom zbore konal anglický biblický tábor, ktorý viedlo 15 amerických lektorov; zúčastnilo sa na ňom 89 detí.

 

Daniela Demková, mládežníčka, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 26.8.2016

viac

Dorastenecko-mládežnícky tábor v Párnici

Témou tohtoročného tábora pre dorast a mládež, ktorý zorganizovali evanjelické cirkevné zbory v Pliešovciach a Krupine, bola otázka: Uveril som – čo teraz?

 

Účastníčka tábora, CZ ECAV Pliešovce | 12.8.2016

viac

Letný biblický tábor v Lubine

S deťmi z CZ ECAV Lubina sme sa 18. júla 2016 vydali v dennom letnom biblickom tábore na cestu za Veľkým egyptským dobrodružstvom. Cesta trvala iba 5 dní, ale bol to naozaj dobrodružný týždeň.

 

Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina | 11.8.2016

viac

Deti zo Slovenska i z Maďarska čítali spolu Knihu bez slov

X. medzinárodný evanjelický letný biblický tábor, organizovaný cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku Šahy a Sazdice, sa konal v dňoch 10. – 15. 7. 2016 v penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. Zúčastnili sa na ňom 4 – 15-ročné deti zo Šiah a Sazdíc, z Farnej, Levíc a Budapešti.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 29.7.2016

viac

Detský tábor vo Vrbovom

Aký je Boh? To bola téma detského biblického tábora, ktorý sa v CZ ECAV Vrbové uskutočnil 18. – 22 7. 2016. Počas piatich dní deti uvažovali a osvojovali si vlastnosti ako: TRPEZLIVÝ, VEĽKÝ, MOCNÝ – PREPEVNÝ, TVORIVÝ, SVÄTÝ – ČISTÝ.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 26.7.2016

viac

Seniorátne stretnutie detí ŠZS

Stretnutie detí Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Dávidova harfa sa už tradične konalo v dvoch cirkevných zboroch seniorátu. Tento rok sa deti zo šarišskej časti seniorátu stretli 18. 6. 2016 v CZ Kuková a deti zo zemplínskej časti 25. 6. 2016 v CZ Vranov nad Topľou.

 

Mária Chalupková, sekcia pre prácu s deťmi VMV ŠZS | 20.7.2016

viac

Deň detí v CZ ECAV Chmeĺov

Mesiac jún si už asi bez Dňa detí ani nevieme predstaviť. Aj v cirkevnom zbore v Chmeľove sme sa aj tento rok stretli pri príležitosti Dňa detí, a to 12. júna 2016.

 

Janka Kaňuchová, členka VMV | 24.6.2016

viac

Stretnutie detí Hontianskeho seniorátu

V Beluji, vo filiálke CZ ECAV Baďan, sa v 2. júnovú sobotu konalo seniorálne stretnutie detí Hontianskeho seniorátu na tému „Päť kameňov v kapse“ alebo „O Dávidovi a Goliášovi“.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 18.6.2016

viac

Zborový Deň detí v Soli

Začiatok júna patrí všetkým deťom – malým aj tým väčším, preto kroky viacerých detí v nedeľu 5. júna 2016 smerovali práve do areálu zborového domu v Soli, kde sa konalo Stretnutie detí pri príležitosti MDD.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.6.2016

viac

Nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi

„Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú?!” Tak sa pýtali ľudia, keď videli, ako Ježiš utíšil vietor i búriace sa more. Kto to je a že to nie je človek, ale Boží Syn sa dozvedalo vyše 70 detí a ich rodičov na nedeľnom popoludní pre rodiny s deťmi 29. mája 2016.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 2.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart