< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Mikulášsky večierok v CZ Soľ

Každý rok sa deti v CZ ECAV Soľ tešia na mikulášsky večierok, ktorý pre ne pripravujeme. Aj v nedeľu 4. decembra 2016 sa zborový dom v Soli naplnil väčšími aj menšími deťmi a niektoré prišli aj s rodičmi.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.12.2016

viac

„Rozhovor s Bohom“ v Brezovej

V poslednú novembrovú sobotu sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavsekého seniorátu. Výklad na tému „Rozhovor s Bohom“ mal brat farár Marek Hrivňák zo Žiliny.

 

Júlia Marušicová, CZ ECAV Krajné | 8.12.2016

viac

Detský tábor Smelý ako Daniel...

Počas druhého augustového týždňa sa Jelšave uskutočnil evanjelický letný multifunkčný tábor, ktorý organizoval CZ ECAV Jelšava. Na tomto tábore sa zúčastnilo 14 detí.

 

Jana Januchová, CZ ECAV Jelšava | 7.9.2016

viac

5. medzinárodný tábor Slovensko – Srbsko

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej práce a pomoci (CZSR) v Kovačici (Srbsko) pripravil tento rok už 5. medzinárodný Slovensko – srbský letný biblický tábor.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 30.8.2016

viac

Detský letný biblický tábor v Soli

Aj cez tohtoročné prázdniny sa v CZ ECAV Soľ od 18. do 21. júla 2016 konal detský letný biblický tábor pod názvom „Farebný dúhový svet“. Bol založený na príbehu Noácha, teda príbehu potopy. Zúčastnilo sa na ňom 31 detí a 6 vedúcich.

 

ZZuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 26.8.2016

viac

Dve podujatia pre mladých vo Vranove

Od 1. do 6. 8. 2016 CZ ECAV Vranov na Topľou usporiadal tradičný detsko-dorastenecký tábor v Hermanovciach nad Topľou. Od 18. do 25. 8. 2016 sa v našom zbore konal anglický biblický tábor, ktorý viedlo 15 amerických lektorov; zúčastnilo sa na ňom 89 detí.

 

Daniela Demková, mládežníčka, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 26.8.2016

viac

Dorastenecko-mládežnícky tábor v Párnici

Témou tohtoročného tábora pre dorast a mládež, ktorý zorganizovali evanjelické cirkevné zbory v Pliešovciach a Krupine, bola otázka: Uveril som – čo teraz?

 

Účastníčka tábora, CZ ECAV Pliešovce | 12.8.2016

viac

Letný biblický tábor v Lubine

S deťmi z CZ ECAV Lubina sme sa 18. júla 2016 vydali v dennom letnom biblickom tábore na cestu za Veľkým egyptským dobrodružstvom. Cesta trvala iba 5 dní, ale bol to naozaj dobrodružný týždeň.

 

Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina | 11.8.2016

viac

Deti zo Slovenska i z Maďarska čítali spolu Knihu bez slov

X. medzinárodný evanjelický letný biblický tábor, organizovaný cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku Šahy a Sazdice, sa konal v dňoch 10. – 15. 7. 2016 v penzióne Včielka v Ipeľskom Sokolci. Zúčastnili sa na ňom 4 – 15-ročné deti zo Šiah a Sazdíc, z Farnej, Levíc a Budapešti.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 29.7.2016

viac

Detský tábor vo Vrbovom

Aký je Boh? To bola téma detského biblického tábora, ktorý sa v CZ ECAV Vrbové uskutočnil 18. – 22 7. 2016. Počas piatich dní deti uvažovali a osvojovali si vlastnosti ako: TRPEZLIVÝ, VEĽKÝ, MOCNÝ – PREPEVNÝ, TVORIVÝ, SVÄTÝ – ČISTÝ.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 26.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart