< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Na dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov

Ako dobre poznáme Pána Ježiša Krista? Chápeme správne Jeho slová a Jeho vôľu, alebo žijeme len podľa svojich predstáv o Ňom? Nad touto otázkou sa zamýšľalo vyše sto mladých ľudí na letnom dorastovom tábore CZ ECAV Bardejov. Plagát pripravený k tomuto táboru výstižne zobrazoval hlavné motto tábora: Nepoznaný poznaný.

 

Ján Velebír, zborový farár-senior, CZ ECAV Bardejov | 16.7.2015

viac

Biblický detský tábor v Prievoze

CZ ECAV Bratislava-Prievoz už po tretíkrát organizoval denný biblický tábor, tentoraz na tému „Chcem byť NASLEDOVNÍK apoštola Pavla“. Počas 8 prázdninových dní 1. - 10. 7. 2015 sa 29 detí zábavnou formou dozvedalo o živote a misijnom pôsobení apoštola Pavla.

 

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 13.7.2015

viac

Požehnané stretnutie konfirmandov TAS

Posledný júnový víkend 26. − 28. 6. 2015 sa 12 konfirmandi zo štyroch cirkevných zborov Tatranského seniorátu (Iliašovce, Spišská Belá, Švábovce a Levoča) zišli v Poprade-Veľkej pod vedením zborových farárok Eriky Pospíšilovej z Iliašoviec a Evy Germanovej zo Spišskej Belej.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Iliašovce  | 10.7.2015

viac

Kresťanskí Indiáni v Leviciach

V dňoch 29. júna až 3. júla 2015 sa konal v priestoroch evanjelického zborového centra v Leviciach denný indiánsky tábor. Zúčastnilo sa na ňom 37 detí. Heslo tábora znelo: Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet i tí, ktorí bývajú na ňom.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 10.7.2015

viac

Stretnutie detí Hontianskeho seniorátu 2015

Zaježová je časť Pliešoviec, kde sa veru veľa ľudí pokope dá vidieť len zriedka, o to menej detí. V predposlednú júnovú nedeľu to však bolo inak. Ľudí tam bola hádam celá stovka a detí viac ako polovica z nich. Veď sa tam konalo stretnutie detí Hontianskeho seniorátu.

 

Janka Kunová, CZ ECAV Pliešovce | 30.6.2015

viac

Stretnutie dorastu DNS v Leviciach

V zborovom centre v Leviciach sa 13. júna 2015 na stretnutí dorastu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu na tému „Kto som v Božích očiach?“ zišli deti 2. stupňa základných škôl, ale i starší dorastenci z CZ ECAV Kalná nad Hronom, Plavé Vozokany, Diakovce, Hontianska Vrbica, Pohronský Ruskov, Jur nad Hronom a Levice.

 

Boris Nitranský, Dunajsko-nitriansky seniorát | 22.6.2015

viac

JKgames MYS v Skalici

Ako každý rok, tak i teraz sa konalo športové stretnutie mládeže Myjavského seniorátu pod názvom JKgames, a to 23. mája 2015 v Skalici.

 

Martina Hargašová, MYS | 9.6.2015

viac

Novozámockí konfirmandi oslávili svoju konfirmáciu

V nedeľu 3. mája 2015 prežíval cirkevný zbor v Nových Zámkoch po niekoľkých rokoch opäť slávnosť konfirmácie. Dospelými evanjelikmi sa tak stalo 6 mladých ľudí, ktorí sa na túto udalosť zodpovedne pripravovali a počas tejto prípravy sa stali aj dobrými priateľmi.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 15.5.2015

viac

Duchovná pieseň vo Zvolenskom senioráte

V piatok 24. apríla 2015 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Očovej konalo seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň vo Zvolenskom senioráte a školské kolo Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 11.5.2015

viac

Stretnutie konfirmandov v Lučenci

V Ev. a. v. kostole v Lučenci sa stretlo vyše 70 konfirmandov z Lučenca a okolitých cirkevných zborov. Dátum bol viac než symbolický: 24. apríl, deň pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín, keď svoje predsavzatie pracovať pre povznesenie slovenského národa potvrdili prijatím slovanských mien.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka v Lučenci  | 5.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart