< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

V piatok 8. 4. 2016 sa Evanjelický chrám Boží v Očovej už po druhý raz stal dejiskom seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň 2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“ - Slovami žalmistu privítala domáca zborová farárka asi sedemdesiat súťažiacich a divákov.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 28.4.2016

viac

Konfirmandi v akcii

Prvé tri aprílové víkendy patrili v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove seniorátnym konfivíkendovkám s vyše 20 cirkevnými zbormi z jednotlivých seniorátov, ktoré organizovalo Spoločenstvo evanjelickej mládeže.

 

Vladimír Maťaš, riaditeľ MEMC Ichthys | 27.4.2016

viac

Konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove

"Už si Ho stretol?" - To bola téma stretnutia 55 konfirmandov z piatich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu, ktorí sa stretli na konfivíkendovke vo Veľkom Slavkove.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.4.2016

viac

Klub iSKejp412 v CZ ECAV Myjava

Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 – tentoraz v zborovej sieni cirkevného zboru v Myjave. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA po piatich rokoch“.

 

Júlia Marušicová, Klub iSKejp412 | 24.2.2016

viac

Mládežníci MYS sa stretli v Turej Lúke

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 opäť konali mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou − tentoraz v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka. Úvodné slovo mala domáca sestra zborová farárka Iveta Vachulová.

 

Júlia Marušicová, MYS | 11.1.2016

viac

Deti z EMŠ si prezreli legionársky vlak

Predškoláci z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke navštívili 2. decembra 2015 Múzeum dopravy v Bratislave, kde si prezreli najmä expozíciu historického legionárskeho vlaku.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 4.12.2015

viac

Októbrová víkendovka BAS

„Cesta životom” – to bola témou tradičnej „Veľkej októbrovej” víkendovky pre konfirmandov a dorast Bratislavského seniorátu. Od 15. do 18. októbra 2015 trávilo 80 mladých ľudí spoločné chvíle v stredisku Prameň v Častej-Píle.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 22.10.2015

viac

Stretli sa deti z detských besiedok NOS

V sobotu 10. októbra 2015 sa 30 detí zo šiestich cirkevných zborov Novohradu stretlo v bývalej modlitebni v Tomášovciach. Biblický výklad na tému „Pán Ježiš prijíma deti “ mal brat farár Ondrej Šoltés z Kalinova.

 

Slavka Gubová, CZ ECAV Tomášovce | 22.10.2015

viac

Víkendovka staršieho dorastu BAS

V stredislu Píla-Častá sa 18. až 20. septembra 2015 uskutočnilo víkendové stretnutie staršieho dorastu Bratislavského seniorátu na tému "Pane, nauč nás modliť sa". Zišlo sa 45 mladých ľudí zo všetkých zborov seniorátu.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 7.10.2015

viac

Z konferencie ELSA 2015

V dňoch 23. − 28 júla 2015 sa v mestečku Sacele neďaleko Brašova (Rumunsko) konala 7. konferencia medzinárodnej organizácie ELSA, venovaná práci s deťmi v cirkvi. ECAV na Slovensku na nej zastupovali Silvia Kissová a Štefan Kiss.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 9.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart