< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Mládežníci a besiedkari z Nových Zámkov prežili prvý májový deň spoločne

Cirkevný zbor ECAV Nové Zámky pripravil v dňoch 29. 4. až 1. 5. 2017 pre mládežníkov i besiedkarov spoločný víkendový pobyt v Evanjelickom misijnom stredisku v Jabloňovciach.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 16.5.2017

viac

Seniorálne kolo biblickej olympiády GES

Aj v tomto roku sa 31. marca 2017 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde CZ ECAV Revúca. Priestory nám poskytlo vedenie gymnázia Martina Kukučína v Revúcej.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

Konfivíkendovka mladých z HOS a NOS

Po roku sme sa s konfirmandmi opäť vybrali na konfivíkendovku do Veľkého Slavkova. Stretli sme sa 6. − 8. 4. 2017 zo siedmich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ Pliešovce | 24.4.2017

viac

Vidieť INAK − víkendovky mladých BAS

To je názov témy, ktorou počas prvých dvoch aprílových víkendov žilo okolo 160 konfirmandov a dorastencov Bratislavského seniorátu na víkendovkách v Stredisku Detskej misie v Častej v rámci projektu INSIDE.

 

Michal Koreň, seniorálny koordinátor práce s mládežou BAS | 18.4.2017

viac

Konfivíkendovka Myjavského seniorátu

Konfirmandi z Myjavského seniorátu sa 10. – 12. marca 2017 opäť po roku stretli vo Veľkom Slavkove. Spoločne strávili požehnané chvíle a priblížili si biblické postavy, ako je Jozef, Zacheus či lotor na kríži.

 

Katarína Novomestská, Myjavský seniorát | 11.4.2017

viac

Mikulášsky večierok v CZ Soľ

Každý rok sa deti v CZ ECAV Soľ tešia na mikulášsky večierok, ktorý pre ne pripravujeme. Aj v nedeľu 4. decembra 2016 sa zborový dom v Soli naplnil väčšími aj menšími deťmi a niektoré prišli aj s rodičmi.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.12.2016

viac

„Rozhovor s Bohom“ v Brezovej

V poslednú novembrovú sobotu sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavsekého seniorátu. Výklad na tému „Rozhovor s Bohom“ mal brat farár Marek Hrivňák zo Žiliny.

 

Júlia Marušicová, CZ ECAV Krajné | 8.12.2016

viac

Detský tábor Smelý ako Daniel...

Počas druhého augustového týždňa sa Jelšave uskutočnil evanjelický letný multifunkčný tábor, ktorý organizoval CZ ECAV Jelšava. Na tomto tábore sa zúčastnilo 14 detí.

 

Jana Januchová, CZ ECAV Jelšava | 7.9.2016

viac

5. medzinárodný tábor Slovensko – Srbsko

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Centrom sociálnej práce a pomoci (CZSR) v Kovačici (Srbsko) pripravil tento rok už 5. medzinárodný Slovensko – srbský letný biblický tábor.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 30.8.2016

viac

Detský letný biblický tábor v Soli

Aj cez tohtoročné prázdniny sa v CZ ECAV Soľ od 18. do 21. júla 2016 konal detský letný biblický tábor pod názvom „Farebný dúhový svet“. Bol založený na príbehu Noácha, teda príbehu potopy. Zúčastnilo sa na ňom 31 detí a 6 vedúcich.

 

ZZuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 26.8.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart