< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Stretnutie detí Hontianskeho seniorátu

V Beluji, vo filiálke CZ ECAV Baďan, sa v 2. júnovú sobotu konalo seniorálne stretnutie detí Hontianskeho seniorátu na tému „Päť kameňov v kapse“ alebo „O Dávidovi a Goliášovi“.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 18.6.2016

viac

Zborový Deň detí v Soli

Začiatok júna patrí všetkým deťom – malým aj tým väčším, preto kroky viacerých detí v nedeľu 5. júna 2016 smerovali práve do areálu zborového domu v Soli, kde sa konalo Stretnutie detí pri príležitosti MDD.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.6.2016

viac

Nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi

„Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú?!” Tak sa pýtali ľudia, keď videli, ako Ježiš utíšil vietor i búriace sa more. Kto to je a že to nie je človek, ale Boží Syn sa dozvedalo vyše 70 detí a ich rodičov na nedeľnom popoludní pre rodiny s deťmi 29. mája 2016.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 2.6.2016

viac

Seniorálne stretnutie detí zo ZVS

Predposledná májová sobota 22. 5. 2016 bola v Očovej veľmi radostná. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí zo Zvolenského seniorátu do 12 rokov. Bolo ich vyše dvesto.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 2.6.2016

viac

Duchovná pieseň detí v ŠZS

V sobotu 23. apríla 2016 sa deti zo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu po prvýkrát stretli na seniorálnom kole súťaže Duchovná pieseň. V Ev. a. v. chráme Božom v Soli sa predstavilo 13 detí zo šiestich cirkevných zborov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 3.5.2016

viac

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

V piatok 8. 4. 2016 sa Evanjelický chrám Boží v Očovej už po druhý raz stal dejiskom seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň 2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci...“ - Slovami žalmistu privítala domáca zborová farárka asi sedemdesiat súťažiacich a divákov.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 28.4.2016

viac

Konfirmandi v akcii

Prvé tri aprílové víkendy patrili v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove seniorátnym konfivíkendovkám s vyše 20 cirkevnými zbormi z jednotlivých seniorátov, ktoré organizovalo Spoločenstvo evanjelickej mládeže.

 

Vladimír Maťaš, riaditeľ MEMC Ichthys | 27.4.2016

viac

Konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove

"Už si Ho stretol?" - To bola téma stretnutia 55 konfirmandov z piatich cirkevných zborov Hontianskeho a Novohradského seniorátu, ktorí sa stretli na konfivíkendovke vo Veľkom Slavkove.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 19.4.2016

viac

Klub iSKejp412 v CZ ECAV Myjava

Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 – tentoraz v zborovej sieni cirkevného zboru v Myjave. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA po piatich rokoch“.

 

Júlia Marušicová, Klub iSKejp412 | 24.2.2016

viac

Mládežníci MYS sa stretli v Turej Lúke

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 opäť konali mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou − tentoraz v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka. Úvodné slovo mala domáca sestra zborová farárka Iveta Vachulová.

 

Júlia Marušicová, MYS | 11.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart