< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | >

Seniorátne stretnutie detí v Turci

Biblická škola v Martine zase ožila v sobotu 26. januára 2008 tvárami detí z celého Turca. Asi 140 detí v sprievode svojich farárov a rodičov prišlo na stretnutie plné pesničiek a zábavy.

 

Mária Hroboňová | 1.2.2008

viac

Augustový mládežnícky výstup

Deti a mládež z fílie Drietoma zorganizovali 18. augusta t. r. mládežnícky výstup na Žľab a Sokolí kameň. Aby sme sa v lese nestratili, sprevádzal nás brat Dušan Pelech. Výstup to nebol ľahký, ale vzájomne sme sa všetci podporovali, a tak sme ho zvládli s dobrou náladou.

 

Emília Völgyiová, kaplánka Trenčín | 23.8.2007

viac

Medzinárodný tábor v Česku

V dňoch 21. až 30. júla sa v Českej repuiblike uskutočnil medzinárodný tábor. Zúčastnili sa na ňom okrem nás z ECAV na Slovensku aj ďalší mladí ľudia vo veku 17 až 25 rokov, ktorí pochádzali z rôznych krajín sveta: z Mexika, USA, zo Škótska, z Veľkej Británie, Rumunska, Česka, Nemecka.

 

Ján Hudák | 14.8.2007

viac

My sme tu všetci jedna rodina...

Cirkevný zbor Pohronský Ruskov zorganizoval v dňoch 22. – 28. júla 2007 už tradičný tábor pre deti. Tento rok, podobne ako vlani, sme sa stretli v zariadení CVČ Levice v Pukanci-Majeroch. Účastníkmi však boli nielen deti z Pohronského Ruskova, ale aj z iných zborov Dunajsko-nitrianskeho, Považského, Myjavského a Bratislavského seniorátu.

 

Martin Kríž | 3.8.2007

viac

Shrekova bažina

V dňoch 5. – 9. júla 2007 sa deti z Cirkevného zboru ECAV Trenčín z fílie Drietoma zúčastnili na letnom tábore s názvom Shrekova bažina. Tábor sa konal v Revúcej. Počas tábora sme mali možnosť spoznať okolitú krajinu s jej pamiatkami.

 

Emília Völgyiová, kaplánka, Trenčín | 23.7.2007

viac

Generálny biskup sa stretol s predstaviteľmi SEM

Generálny biskup Miloš Klátik sa 15. marca 2007 stretol na GBÚ s predsedníctvom SEM (P-SEM), ktoré zastupovali Stanislav Gurka (predseda SEM), Jozef Šimek, Vojtech Bočák, Martin Kováč (členovia P-SEM) a Vladimír Maťaš (tajomník SEM). Hlavným dôvodom stretnutia bolo predstavenie kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu SEM, ktorých voľbu valné zhromaždenie SEM v januári 2007 na základe prosby generálneho biskupa odložilo na najbližšie zasadnutie.

 

Vladimír Maťaš | 19.3.2007

viac

Stredisko evanjelickej mládeže vo Veľkom Slavkove

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 21. 2. 2007 stretol so zástupcami SEM - s bratmi Findrom a Maťašom. Predmetom ich rokovania bolo stredisko evanjelickej mládeže vo Veľkom Slavkove. Prediskutovali rôzne možnosti budúceho začlenenia strediska do štruktúry ECAV na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 25.2.2007

viac

Správa o Valnom zhromaždení SEMu

Dňa 27. januára 2007 sa vo Veľkom Slavkove konalo pravidelné Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelickej mládeže. Okrem členov Predsedníctva SEM sa ho zúčastnilo okolo 30 zástupcov mládeží z jednotlivých zborov našej cirkvi. Hlavnou úlohou Valného zhromaždenia bolo odsúhlasiť zúčtovanie štátnej dotácie, ktorú SEM v roku 2006 získalo z Ministerstva školstva a zvoliť na nasledujúce tri roky nového predsedu a podpredsedu SEM. Kým k prvému bodu nemali...

 

Vladimír Maťaš | 5.2.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart