< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | >

Generálny biskup sa stretol s predstaviteľmi SEM

Generálny biskup Miloš Klátik sa 15. marca 2007 stretol na GBÚ s predsedníctvom SEM (P-SEM), ktoré zastupovali Stanislav Gurka (predseda SEM), Jozef Šimek, Vojtech Bočák, Martin Kováč (členovia P-SEM) a Vladimír Maťaš (tajomník SEM). Hlavným dôvodom stretnutia bolo predstavenie kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu SEM, ktorých voľbu valné zhromaždenie SEM v januári 2007 na základe prosby generálneho biskupa odložilo na najbližšie zasadnutie.

 

Vladimír Maťaš | 19.3.2007

viac

Stredisko evanjelickej mládeže vo Veľkom Slavkove

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 21. 2. 2007 stretol so zástupcami SEM - s bratmi Findrom a Maťašom. Predmetom ich rokovania bolo stredisko evanjelickej mládeže vo Veľkom Slavkove. Prediskutovali rôzne možnosti budúceho začlenenia strediska do štruktúry ECAV na Slovensku.

 

Edita Sabolíková | 25.2.2007

viac

Správa o Valnom zhromaždení SEMu

Dňa 27. januára 2007 sa vo Veľkom Slavkove konalo pravidelné Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelickej mládeže. Okrem členov Predsedníctva SEM sa ho zúčastnilo okolo 30 zástupcov mládeží z jednotlivých zborov našej cirkvi. Hlavnou úlohou Valného zhromaždenia bolo odsúhlasiť zúčtovanie štátnej dotácie, ktorú SEM v roku 2006 získalo z Ministerstva školstva a zvoliť na nasledujúce tri roky nového predsedu a podpredsedu SEM. Kým k prvému bodu nemali...

 

Vladimír Maťaš | 5.2.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart