< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Bažina u Shreka 2

Dňa 10. - 14. júla sa v Chyžnom konal letný cirkevný tábor Shrekova Bažina 2 v spolupráci s CZ Trenčianske Teplice.

 

Emília Völgyiová | 6.9.2008

viac

Letný tábor v Bijacovciach

Ježiš nás učí v podobenstvách – taká bola hlavná téma letného tábora, ktorého sa posledný júlový týždeň zúčastnili dorastenci z cirkevných zborov v Hanušovciach nad Topľou a v Liptovskom Ondreji.

 

-ZK-, foto -dan-  | 5.9.2008

viac

Sústredenie konfirmandov v Hrochoti

V dňoch 7. – 9. mája 2008 sa konfirmadni cirkevného zboru Chyžné zúčastili na sústredenia v Hrochoti. Cieľom sústredenia bolo prehĺbiť a upevniť vzájomné vzťahy, zabaviť sa a stráviť spoločne niekoľko pekných chvíľ.

 

Emília Völgyiová  | 4.6.2008

viac

Veľkonočný poklad v Kokave nad Rimavicou

Cez veľkonočné sviatky sa v našom zbore v Kokave nad Rimavicou už tradične uskutočňuje Deň detí, počas ktorého sa hľadá veľkonočný poklad.

 

Martin Riecky | 11.4.2008

viac

TalentFest v Spišskej Novej Vsi

Mládežníci a konfirmandi v CZ Spišská Nová Ves v sobotu 15. marca 2008 s radosťou privítali mládežníkov a dorastencov z ostatných zborov Tatranského seniorátu na očakávanom pôstnom Seniorátnom stretnutí evanjelickej mládeže – TalentFeste. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch auly Trangousovho domu – bývalej strednej školy.

 

Peter Klein, kaplán v Spišskej Novej Vsi | 4.4.2008

viac

Dovalovská detská besiedka

Deti z dovalovskej detskej besiedky si na veľkonočnú nedeľu popoludní pre svojich príbuzných a priateľov pripravili divadelné predstavenie O šťastnom princovi, spracované podľa rozprávky spisovateľa Oscara Wilda.

 

-emi- | 4.4.2008

viac

Valné zhromaždenie SEM

Vo Veľkom Slavkove sa dňa 26. januára 2008 konalo valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM).

 

Ladislav Ontko | 9.2.2008

viac

Seniorátne stretnutie detí v Turci

Biblická škola v Martine zase ožila v sobotu 26. januára 2008 tvárami detí z celého Turca. Asi 140 detí v sprievode svojich farárov a rodičov prišlo na stretnutie plné pesničiek a zábavy.

 

Mária Hroboňová | 1.2.2008

viac

Augustový mládežnícky výstup

Deti a mládež z fílie Drietoma zorganizovali 18. augusta t. r. mládežnícky výstup na Žľab a Sokolí kameň. Aby sme sa v lese nestratili, sprevádzal nás brat Dušan Pelech. Výstup to nebol ľahký, ale vzájomne sme sa všetci podporovali, a tak sme ho zvládli s dobrou náladou.

 

Emília Völgyiová, kaplánka Trenčín | 23.8.2007

viac

Medzinárodný tábor v Česku

V dňoch 21. až 30. júla sa v Českej repuiblike uskutočnil medzinárodný tábor. Zúčastnili sa na ňom okrem nás z ECAV na Slovensku aj ďalší mladí ľudia vo veku 17 až 25 rokov, ktorí pochádzali z rôznych krajín sveta: z Mexika, USA, zo Škótska, z Veľkej Británie, Rumunska, Česka, Nemecka.

 

Ján Hudák | 14.8.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart