< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Deti z Drietomy na výletoch

Deti a mládež z Drietomy uskutočnili v júli 2011 spolu s námestným farárom Danielom Balážom dva poznávacie výlety do okolitých cirkevných zborov, kde si pozreli aj viaceré historické pamiatky.

 

D. Baláž, námestný farár, Trenčín | 24.7.2011

viac

Rozlúčka so školou v Sládkovičove

Posledná pred prázdninová nedeľa už tradične býva v našom cirkevnom zbore venovaná deťom. V úvode stretnutia sme sa zhromaždili v chráme Božom, kde sme s pani farárkou začali modlitbou, spevom a požehnaním detí, mládeže i rodičov.

 

Zuzana Kovácsová, poddozorkyňa  | 19.7.2011

viac

Koncoročný karneval v Pliešovciach

V nedeľné popoludnie poslednej júnovej nedele sa zborový dom pri evanjelickej fare v Pliešovciach zmenil priam na rozprávkovú krajinu. Vítala nás v nej pani farárka Mgr. Katarína Kmecová.

 

-jk- | 3.7.2011

viac

Práca s mladými v Rimavskom senioráte

V priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa 25. júna 2011 konalo stretnutie dorastu Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Viktória Lisáková | 27.6.2011

viac

V Rankovciach majú projekt PIATOK

Od júla 2010 do júna 2011 realizuje občianske združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Rankovciach projekt, ktorý má názov PIATOK.

 

Františka Ondrašiková, koordinátorka projektu | 20.6.2011

viac

Správa z GSS Action 2011

10. - 11. 6. 2011 sa v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo tradičné podujatie s tajuplnou skratkou GSS Action. Tá by mohla znamenať všeličo, napríklad Garzónka Sergeja Sládkoviča, alebo Gde Sú Slivky, ale v skutočnosti je to God Summer Sport Action. Ako názov prezrádza, išlo tam hlavne o akciu, šport a Boha.

 

Martin Čajka | 16.6.2011

viac

Stretnutie detí HOS bolo v Teranoch

14. mája 2011 sa Terany ozývali detským smiechom a vravou. V tunajšom kultúrnom dome sa konalo stretnutie detí Hontianskeho seniorátu do dvanásť rokov. Hlavná téma stretnutia mala názov Modlitba - spoľahlivé GPS.

 

Magdaléna Žlnková, CZ Terany | 9.6.2011

viac

Deň detí POS v Slatine nad Bebravou

28. mája 2011 sa v areáli ZŠ v Slatine n/B konal seniorátny deň detí Považského seniorátu. Stretlo sa 150 detí z 12 cirkevných zborov, ktoré sprevádzali duchovní pastieri, učitelia detských besiedok či rodičia. Na príprave a realizácii programu sa podieľal 20-členný tím cirkevníkov z Podlužian a Slatiny.

 

Z. Havrilová, nám. farárka Podlužany, koordinátorka POS pre prácu s deťmi | 9.6.2011

viac

Víkendovka konfirmandov z Prievozu

Počas aprílového víkendu vrcholiaceho Kvetnou nedeľou sa konfirmandi a dorastenci z Bratislavy-Prievozu ako každoročne zúčastnili na sústredení v stredisku Prameň v Píle pri Modre pod vedením seniorátneho koordinátora pre prácu s mládežou Jozefa Grexu.

 

Norbert Hajský, zborový farár | 23.4.2011

viac

SEM na GBÚ

V pondelok 11. 4. 2011 sa na GBÚ v Bratislave uskutočnilo stretnutie brata generálneho biskupa Miloša Klátika s predstaviteľmi Spoločenstva evanjelickej mládeže. SEM zastupovali Ladislav Ontko, Vladimír Maťaš a Jozef Grexa.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu GBÚ | 23.4.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart