< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Konfitábor Janoškov dom

Od 24. − 30. júla sme strávili spolu s konfirmadmi pekný čas na Konfitábore v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Zúčastnilo sa 23 členov z Popradu, zo Šváboviec, z Gerlachova, Batizoviec, Nového Smokovca, Veľkého Slavkova a Levoče a spolu s vedúcimi nás bolo 34.

 

Zuzana Zgodavová a Michal Findra, slavkov@sem.sk | 12.8.2011

viac

Letný tábor v Kováčovej

Letný tábor v Kováčovej 17. 7. 2011 slávnostne otvoril brat farár Miroslav Hvožďara ml., ktorý privítal účastníkov i pracovníkov tábora spojeného vyučovaním anglického jazyka. Tábor viedli študenti evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie na EBF UK v Bratislave. Ďalší turnus nastúpil 24. júla.

 

Ivan Lukáč, vedúci tábora, študent EBF UK  | 8.8.2011

viac

Denný detský tábor vo Vrbovom

V dňoch 1. – 5. augusta 2011 sa uskutočnil vo Vrbovom v priestoroch zborového domu a farského dvora denný detský biblický tábor na tému „A hovoril nám v podobenstvách“.

 

Miroslav Jäger, zborový farár | 8.8.2011

viac

SEMFEST – Tvoj mládežnícky festival v Záriečí

Vyše 1100 mladých ľudí sa 7. – 10. júla 2011 zúčastnilo na 3. ročníku festivalu SEMFEST, ktorý organizovalo Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ ECAV Záriečie. Svojou prítomnosťou nás potešili aj bratia biskupi bratia Miloš Klátik, Slavomír Sabol a Milan Krivda, ktorí ochotne odpovedali na otázky mládeže v panelovej diskusii.

 

Ladislav Ontko, SEM | 5.8.2011

viac

Prievidzké deti boli v Perzskej ríši v Kľačne

Deti z Prievidze prežívali 4. júlový týždeň v tábore v Kľačne. Pobyt sa niesol v takmer rozprávkovej atmosfére a odohrával sa v Perzskej ríši. Deti každé dopoludnie napäto počúvali nádherný príbeh o odvážnej Židovke Ester.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 5.8.2011

viac

Letný biblický tábor v Lišove

Už po druhý raz sa konfirmandi, katechumeni, mladší aj starší z CZ v Banskej Štiavnici, Pliešovciach a Hrochoti stretli na Letnom biblickom tábore, ktorý sa konal 12. - 15. júla 2011 v starej ev. fare v Lišove.

 

lk,kk,bf, Lišov | 4.8.2011

viac

Opäť spolu na zborovom tábore

Deti z CZ Zemianske Podhradie a Topoľčany sa po roku vďaka Božej milosti opäť stretli na zborovom tábore − tentoraz v Lazoch pod Makytou v priestoroch školy v prírode, kde si rozšírili priateľstvá a spoznávali život apoštola Pavla.

 

Eva Kahanová Bašková | 28.7.2011

viac

Športový deň detí a mládeže v Drietome

V pondelok 18. júla 2011 sa na futbalovom ihrisku v Drietome zišlo asi 80 detí z Drietomy, Trenčína a okolitých obcí: CZ ECAV Trenčín a Spoločenstvo evanjelickej mládeže z Púchova zorganizovali športový deň.

 

Daniel Baláž, námestný farár | 25.7.2011

viac

Deti z Drietomy na výletoch

Deti a mládež z Drietomy uskutočnili v júli 2011 spolu s námestným farárom Danielom Balážom dva poznávacie výlety do okolitých cirkevných zborov, kde si pozreli aj viaceré historické pamiatky.

 

D. Baláž, námestný farár, Trenčín | 24.7.2011

viac

Rozlúčka so školou v Sládkovičove

Posledná pred prázdninová nedeľa už tradične býva v našom cirkevnom zbore venovaná deťom. V úvode stretnutia sme sa zhromaždili v chráme Božom, kde sme s pani farárkou začali modlitbou, spevom a požehnaním detí, mládeže i rodičov.

 

Zuzana Kovácsová, poddozorkyňa  | 19.7.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart