< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Adventný večierok v Zemianskom Podhradí

Cirkevníci zemiansko-podhradského CZ sa v sobotu pred 3. adventnou nedeľou zišli na vnútornomisijnom podujatí - adventnom večierku pre deti a mládež, ktorý na podnet mládežníčok usporiadala sestra farárka Jana Drottnerová.

 

Katarína Hrivnáková | 14.12.2010

viac

Posviacka Centra mládeže v Klenovci

V cirkevnom zbore v Klenovci – sídle Rimavského seniorátu – bola milá slávnosť. V nedeľu 5. decembra 2010 tu bola posviacka Centra mládeže, ktorú vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Anna Germanová | 9.12.2010

viac

Mikuláš na detskej besiedke v Pliešovciach

Tak ako každý piatok o 16.30 hod., tak aj v piatok 3. decembra 2010 bola v zborovom dome detská besiedka. Veľký počet detí však naznačoval, že to nebude iba obyčajná, klasická detská besiedka...

 

Katarína Kmecová, ev. farárka  | 7.12.2010

viac

ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY MEMC Ichthys

Dňa 25. 11. 2010 sa v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo zasadnutie Správnej rady MEMC Ichthys.

 

Dušan Vagaský, člen správnej rady MMEC Ichthys, riaditeľ GBÚ | 1.12.2010

viac

Mládež z Hontu športovala

85 mladých športovcov, ale i fanúšikov športu sa v jednu októbrovú sobotu stretlo v ZŠ v Sebechleboch, kde sa konal športový deň mládeže Hontianskeho seniorátu.

 

Miroslava Balková  | 15.11.2010

viac

Reformácia očami našich detí

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote si každý rok pripomíname Pamiatku reformácie celodennými aktivitami, aby sme našim žiakom hravou a zábavnou formou čo najviac priblížili odkaz reformácie.

 

V. Lisáková, duchovná správkyňa | 3.11.2010

viac

Biblický tábor v Trenčianskych Stankovciach

Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Ž 18, 3. – Toto heslo slúžilo ako biblický základ pre tohtoročný letný denný biblický tábor v dňoch 2. – 6. augusta v CZ ECAV Trenčianske Stankovce.

 

Manželia Petrulovci | 27.8.2010

viac

Z konfitábora Július

V dňoch 15. – 21. 8. 2010 sa v malebnom prostredí pod horou Radzim v zariadení Július (chata Radzim) konal letný tábor konfirmandov z Tatranského seniorátu.

 

Michal Findra, MEMC Ichthys Veľký Slavkov | 26.8.2010

viac

Indiánsky tábor v Chyžnom

V dňoch 23. 7. – 25. 7. 2010 sme pre deti z CZ Chyžné zorganizovali letný indiánsky tábor ČUK-WA-ČWE. Stretli sme sa o 17.00 hod. v piatok na fare a bojovne pomaľovaní sme spolu s rodičmi zariadili naše bigwamy.

 

Veselá Jašterička a Tatanka Jotanka | 24.8.2010

viac

Mládežnícky tábor F.R.O.G. v Lomnici

Cirkevné zbory ECAV Spišská Nová Ves, Poprad-Veľká a Švábovce zorganizovali spoločný tábor pre pokonfirmačnú mládež v Tatranskej Lomnici. Témou tábora bol anglický akronym F.R.O.G. - Ž.A.B.A., čo v slovenčine znamená byť plne odovzdaný Bohu alebo úplne sa spoľahnúť na Boha.

 

Peter Windt | 19.8.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart