< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Vianočná besiedka v Babinej

V štvrtú adventnú nedeľu 18. 12. 2011 popoludní pripravili v cirkevnom zbore v Babinej „extra“ vianočnú besiedku pre deti, na ktorej si vypočuli biblickú zvesť o narodení Spasiteľa a oboznámili sa s významom Jeho mien Emanuel, Ježiš a Kristus.

 

-rs-, Babiná | 3.1.2012

viac

Generálny biskup sa stretol s mladými MYS

V sobotu 17. 12. 2011 sa opäť konalo seniorátne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu. Tentoraz sa stretli v Krajnom a zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a senior MYS Juraj Šefčík.

 

 | 22.12.2011

viac

Nečakaná návšteva v Devičí

Vo štvrtok 8. decembra, tak ako predtým každý štvrtok, sa o 16.00 hod. začalo stretnutie s deťmi v CZ Devičie. Pomodlili sme sa, zaspievali zopár detských ukazovacích piesní a išli sme nacvičovať program k Vianociam.

 

K. Kmecová, administrátorka CZ Devičie  | 14.12.2011

viac

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

Po dlhšom čase príprav a niekoľkých skúškach si mohli členovia cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach pozrieť divadelnú hru MILOSRDNÝ SAMARITÁN v podaní detí z detskej besiedky.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 14.12.2011

viac

15 rokov UPC MOSTY

K 15. výročiu evanjelického UPC MOSTY v Mlynskej doline sa 11. − 13. 11. 2011 vo Sv. Jure konal seminár Cesta do hlbín študentovej duše, na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup M. Klátik. Na slávnostných službách Božích v UPC kázal biskup ZD Milan Krivda.

 

Peter Mozola, vedúci UPC | 8.12.2011

viac

Seniorátne stretnutie mládeže DNS

26. 11. 2011 sme spoločne s pani farárkou Janou Bartovou odcestovali do Nitry, aby sme sa stretli s kamarátmi z letného tábora a zoznámili sa s mnohými ďalšími super ľuďmi na seniorátnom stretnutí mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Katarína Rácová, Nové Sady | 5.12.2011

viac

Plamienok oživil Snežienku

Rozprávka Hansa Christiana Andersena Snežienka ožila v muzikáli, ktorý nacvičil hudobno-dramatický súbor Plamienok z CZ v Petržalke. Pod vedením manželov Kolesárovcov so sprievodom hudobnej skupiny deti vystúpili na troch miestach Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 2.12.2011

viac

Víkendový pobyt UPC MOSTY v Častej

V Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) MOSTY sme opäť zorganizovali víkendovku pre spoločenstvo, a to 21. 10. – 23. 10. 2011 v Stredisku detskej misie Prameň v Čestej.

 

Jana Filípková | 9.11.2011

viac

Konferencia pracovníkov s deťmi VD

V Janoškovom dome sa 29. – 30. augusta stretlo 62 pracovníkov detských besiedok z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na konferencii "Hrdinovia viery".

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.9.2011

viac

„Víkendovka“ detskej besiedky

V dňoch 26. 8. – 29. 8. 2011 prežili deti z detskej besiedky z CZ Trenčianske Stankovce nádherné dni strávené pri Božom slove, modlitbách, piesňach i rôznych hrách na chate v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 7.9.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart