< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Seniorátne stretnutie mládeže DNS

26. 11. 2011 sme spoločne s pani farárkou Janou Bartovou odcestovali do Nitry, aby sme sa stretli s kamarátmi z letného tábora a zoznámili sa s mnohými ďalšími super ľuďmi na seniorátnom stretnutí mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Katarína Rácová, Nové Sady | 5.12.2011

viac

Plamienok oživil Snežienku

Rozprávka Hansa Christiana Andersena Snežienka ožila v muzikáli, ktorý nacvičil hudobno-dramatický súbor Plamienok z CZ v Petržalke. Pod vedením manželov Kolesárovcov so sprievodom hudobnej skupiny deti vystúpili na troch miestach Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 2.12.2011

viac

Víkendový pobyt UPC MOSTY v Častej

V Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) MOSTY sme opäť zorganizovali víkendovku pre spoločenstvo, a to 21. 10. – 23. 10. 2011 v Stredisku detskej misie Prameň v Čestej.

 

Jana Filípková | 9.11.2011

viac

Konferencia pracovníkov s deťmi VD

V Janoškovom dome sa 29. – 30. augusta stretlo 62 pracovníkov detských besiedok z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na konferencii "Hrdinovia viery".

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.9.2011

viac

„Víkendovka“ detskej besiedky

V dňoch 26. 8. – 29. 8. 2011 prežili deti z detskej besiedky z CZ Trenčianske Stankovce nádherné dni strávené pri Božom slove, modlitbách, piesňach i rôznych hrách na chate v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 7.9.2011

viac

Detský tábor v Kováčovej

Prvý augustový týždeň strávilo 31 detí z Pliešoviec a Banskej Štiavnice v tábore v chate Bosorka v Kováčovej.

 

KK, CZ Pliešovce  | 7.9.2011

viac

Stretnutie spevokolov mladých v Dudinciach

Posledný augustový víkend sa v Dudinciach stretli tri detsko-mládežnícke spevokoly. K domácemu spevokolu Ďatelinky do kúpeľného mesta na juhu Slovenska zavítal spevokol Mravčekovia z východoslovenského Bystrého a Zvončeky z Hybe pod Tatrami.

 

Denisa Ballová, CZ ECAV Dudince | 6.9.2011

viac

Tábor dorastencov Rimavského seniorátu

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu zorganizoval počas letných prázdnin seniorátny tábor v Kokave nad Rimavicou – Diel. Jeho témou bol životný príbeh starozmluvného Jozefa.

 

Janka Miháliková, Rim. Brezovo | 27.8.2011

viac

Denný tábor na fare v Diakovciach

Počas druhého augustového týždňa sme v diakovskom cirkevnom zbore organizovali denný letný tábor pre deti vo veku 5 – 12 rokov. Zúčastnilo sa 14 detí, medzi nimi aj deti žijúce v zahraničí, ktorých starí rodičia patria do zboru.

 

Katarína Bosáková, Diakovce | 26.8.2011

viac

Mládežnícky tábor Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V srdciach kňazov a misijných pracovníkov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu už dlhé roky žije túžba pripraviť letný tábor pre mládež, no nebola naplnená pre nezáujem mládeže. Z Božej milosti však v lete 2011 aj tento seniorát môže oznámiť, že sa pre jeho mladých ľudí uskutočnil letný tábor.

 

Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 25.8.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart