< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

MILOSRDNÝ SAMARITÁN v T. Stankovciach

Po dlhšom čase príprav a niekoľkých skúškach si mohli členovia cirkevného zboru v Trenčianskych Stankovciach pozrieť divadelnú hru MILOSRDNÝ SAMARITÁN v podaní detí z detskej besiedky.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 14.12.2011

viac

15 rokov UPC MOSTY

K 15. výročiu evanjelického UPC MOSTY v Mlynskej doline sa 11. − 13. 11. 2011 vo Sv. Jure konal seminár Cesta do hlbín študentovej duše, na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup M. Klátik. Na slávnostných službách Božích v UPC kázal biskup ZD Milan Krivda.

 

Peter Mozola, vedúci UPC | 8.12.2011

viac

Seniorátne stretnutie mládeže DNS

26. 11. 2011 sme spoločne s pani farárkou Janou Bartovou odcestovali do Nitry, aby sme sa stretli s kamarátmi z letného tábora a zoznámili sa s mnohými ďalšími super ľuďmi na seniorátnom stretnutí mládeže Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Katarína Rácová, Nové Sady | 5.12.2011

viac

Plamienok oživil Snežienku

Rozprávka Hansa Christiana Andersena Snežienka ožila v muzikáli, ktorý nacvičil hudobno-dramatický súbor Plamienok z CZ v Petržalke. Pod vedením manželov Kolesárovcov so sprievodom hudobnej skupiny deti vystúpili na troch miestach Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Peter Taját, zborový farár, L. Ján | 2.12.2011

viac

Víkendový pobyt UPC MOSTY v Častej

V Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) MOSTY sme opäť zorganizovali víkendovku pre spoločenstvo, a to 21. 10. – 23. 10. 2011 v Stredisku detskej misie Prameň v Čestej.

 

Jana Filípková | 9.11.2011

viac

Konferencia pracovníkov s deťmi VD

V Janoškovom dome sa 29. – 30. augusta stretlo 62 pracovníkov detských besiedok z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na konferencii "Hrdinovia viery".

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.9.2011

viac

„Víkendovka“ detskej besiedky

V dňoch 26. 8. – 29. 8. 2011 prežili deti z detskej besiedky z CZ Trenčianske Stankovce nádherné dni strávené pri Božom slove, modlitbách, piesňach i rôznych hrách na chate v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 7.9.2011

viac

Detský tábor v Kováčovej

Prvý augustový týždeň strávilo 31 detí z Pliešoviec a Banskej Štiavnice v tábore v chate Bosorka v Kováčovej.

 

KK, CZ Pliešovce  | 7.9.2011

viac

Stretnutie spevokolov mladých v Dudinciach

Posledný augustový víkend sa v Dudinciach stretli tri detsko-mládežnícke spevokoly. K domácemu spevokolu Ďatelinky do kúpeľného mesta na juhu Slovenska zavítal spevokol Mravčekovia z východoslovenského Bystrého a Zvončeky z Hybe pod Tatrami.

 

Denisa Ballová, CZ ECAV Dudince | 6.9.2011

viac

Tábor dorastencov Rimavského seniorátu

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu zorganizoval počas letných prázdnin seniorátny tábor v Kokave nad Rimavicou – Diel. Jeho témou bol životný príbeh starozmluvného Jozefa.

 

Janka Miháliková, Rim. Brezovo | 27.8.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart