< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Víkendový pobyt UPC MOSTY v Častej

V Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) MOSTY sme opäť zorganizovali víkendovku pre spoločenstvo, a to 21. 10. – 23. 10. 2011 v Stredisku detskej misie Prameň v Čestej.

 

Jana Filípková | 9.11.2011

viac

Konferencia pracovníkov s deťmi VD

V Janoškovom dome sa 29. – 30. augusta stretlo 62 pracovníkov detských besiedok z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na konferencii "Hrdinovia viery".

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.9.2011

viac

„Víkendovka“ detskej besiedky

V dňoch 26. 8. – 29. 8. 2011 prežili deti z detskej besiedky z CZ Trenčianske Stankovce nádherné dni strávené pri Božom slove, modlitbách, piesňach i rôznych hrách na chate v krásnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

 

Jozef Pacek, Trenč. Stankovce | 7.9.2011

viac

Detský tábor v Kováčovej

Prvý augustový týždeň strávilo 31 detí z Pliešoviec a Banskej Štiavnice v tábore v chate Bosorka v Kováčovej.

 

KK, CZ Pliešovce  | 7.9.2011

viac

Stretnutie spevokolov mladých v Dudinciach

Posledný augustový víkend sa v Dudinciach stretli tri detsko-mládežnícke spevokoly. K domácemu spevokolu Ďatelinky do kúpeľného mesta na juhu Slovenska zavítal spevokol Mravčekovia z východoslovenského Bystrého a Zvončeky z Hybe pod Tatrami.

 

Denisa Ballová, CZ ECAV Dudince | 6.9.2011

viac

Tábor dorastencov Rimavského seniorátu

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu zorganizoval počas letných prázdnin seniorátny tábor v Kokave nad Rimavicou – Diel. Jeho témou bol životný príbeh starozmluvného Jozefa.

 

Janka Miháliková, Rim. Brezovo | 27.8.2011

viac

Denný tábor na fare v Diakovciach

Počas druhého augustového týždňa sme v diakovskom cirkevnom zbore organizovali denný letný tábor pre deti vo veku 5 – 12 rokov. Zúčastnilo sa 14 detí, medzi nimi aj deti žijúce v zahraničí, ktorých starí rodičia patria do zboru.

 

Katarína Bosáková, Diakovce | 26.8.2011

viac

Mládežnícky tábor Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V srdciach kňazov a misijných pracovníkov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu už dlhé roky žije túžba pripraviť letný tábor pre mládež, no nebola naplnená pre nezáujem mládeže. Z Božej milosti však v lete 2011 aj tento seniorát môže oznámiť, že sa pre jeho mladých ľudí uskutočnil letný tábor.

 

Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 25.8.2011

viac

Konfitábor Janoškov dom

Od 24. − 30. júla sme strávili spolu s konfirmadmi pekný čas na Konfitábore v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku. Zúčastnilo sa 23 členov z Popradu, zo Šváboviec, z Gerlachova, Batizoviec, Nového Smokovca, Veľkého Slavkova a Levoče a spolu s vedúcimi nás bolo 34.

 

Zuzana Zgodavová a Michal Findra, slavkov@sem.sk | 12.8.2011

viac

Letný tábor v Kováčovej

Letný tábor v Kováčovej 17. 7. 2011 slávnostne otvoril brat farár Miroslav Hvožďara ml., ktorý privítal účastníkov i pracovníkov tábora spojeného vyučovaním anglického jazyka. Tábor viedli študenti evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie na EBF UK v Bratislave. Ďalší turnus nastúpil 24. júla.

 

Ivan Lukáč, vedúci tábora, študent EBF UK  | 8.8.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart