< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Detský spevokol ZVONČEK v Svätom Kríži

V nedeľu 25. 11. 2012 sa v artikulárnom kostole vo Svätom Kríži uskutočnilo vystúpenie detského spevokolu ZVONČEK z cirkevného zboru v Hybiach.

 

Daniel Baláž, zb. farár, Svätý Kríž – Lazisko | 28.11.2012

viac

Leto plné zážitkov v Beckove

Aj tento rok sme v našom CZ Beckov zažili s deťmi a mládežou Pánom Bohom požehnané leto. Na začiatku prázdnin zborový dozorca Peter Kočický a vedúci mládeže Dávid Jaroščiak a Tatiana Filipová zorganizovali 1. ročník mládežníckeho futbalového zápasu.

 

Tatiana Filipová, Beckov | 3.10.2012

viac

Spoločne začali nový školský rok

V nedeľu 2. 9. 2012 sa v CZ Háj konali netradičné služby Božie. Medzi domácich veriacich prišli veriaci z CZ Svätý Kríž – Lazisko, aby na spoločných službách Božích prosili Pána Boha o požehnanie pre deti a učiteľov v novom šk. roku 2012/2013.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Sv. Kríž | 27.9.2012

viac

Konferencia učiteľov detských besiedok

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa v dňoch 31. 8. − 1. 9. 2012 konala 4. konferencia pre pracovníkov detských besiedok. Na tému Osobnosť učiteľa detskej besiedky ju pripravil Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku.

 

Radka Fiala, CZ ECAV Žilina | 17.9.2012

viac

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V pondelok 27. 8. 2012 Cirkevný zbor ECAV Príbovce v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM) usporiadal príjemné popoludnie pre všetky deti z okolia pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 6.9.2012

viac

Detský tábor v Lišove

Lišovská fara počas leta zas ožila detským smiechom a spevom. 27 detí z CZ Dudince a Hontianske Tesáre - Dvorníky strávilo pekný týždeň (15.- 20. júla) v tábore, ktorý sa niesol pod heslom „Malý, ale dôležitý“.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, Dudince | 3.9.2012

viac

Seniorátny nemecko-slovenský tábor HOS

Do Hontianskeho seniorátu zavítali piati mládežníci z partnerského dekanátu vo Freudenstadte, CZ Klosterreichenbach. Na pozvanie manželov Hroboňovcov boli nemeckými lektormi, ale najmä kamarátmi pre mládežníkov z Hontu, ktorí sa chceli zdokonaliť v nemčine.

 

Mgr. Mária Hroboňová, ev. farárka, Hontianske Tesáre - Dvorníky | 3.9.2012

viac

Východniarske turné Ďateliniek

Detsko-mládežnícky spevokol Ďatelinky cez letné prázdniny každoročne vyrazí autobusom na cesty, aby poslúžil spevom a slovom v rôznych cirkevných zboroch. Teraz sme sa vydali smerom na východ. Počas ôsmich dní sme poslúžili 13 koncertmi a vystúpeniami na službách Božích.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, Dudince | 3.9.2012

viac

Detský Church Camp Drietoma 2012

V dňoch 6. a 7. augusta 2012 sa v Drietome uskutočnil tábor pre deti – Church Camp. Témou kempu bolo PRIATEĽSTVO V pondelok poobede sa stretlo asi 15 detí.

 

Patrícia Sadloňová  | 21.8.2012

viac

SEMFEST 2012 − „Na ceste“

5. − 8. júl 2012 boli požehnanými dňami pre evanjelikov z celého Slovenska. Hudobný festival SEMFEST v Záriečí sa stal dočasným domovom pre asi tisícku mladých ľudí z našej cirkvi.

 

Soňa Borovská, SEM | 16.8.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart