< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Seniorátne stretnutie detí v Počúvadle

V sobotu 22. júna 2013 ožil chrám Boží v Počúvadle detským džavotom. Príjemné prostredie a pútavý program dotvárala Božia láska v podobe hrejivých slnečných lúčov.

 

Veronika Kollárová, CZ Baďan | 2.7.2013

viac

Inšpiratívne stretnutie konfirmandov HOS

11. mája 2013 sa v Pliešovciach konalo seniorátne stretnutie konfirmandov a mládeže Hontianskeho seniorátu. Sálu kultúrneho domu zaplnilo 80 mládežníkov, no aj pár detí a nemálo dospelých členov zboru.

 

Martina Rievajová, účastníčka stretnutia  | 17.5.2013

viac

Z aktívu ECAV na tému Evanjelická mládež

V mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove sa 26. januára 2013 uskutočnil ďalší z pracovných aktívov, ktorý iniciovalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku − tentoraz na tému Evanjelická mládež v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže.

 

Matúš Stáňa, SEM, L. Mikuláš | 30.1.2013

viac

Sedem divov v KROK-u

V centre KROK na Panenskej 25 v Bratislave sa 13. decembra 2012 konala vernisáž výstavky Sedem divov. Ten, kto ju nestihol, si môže výstavu pozrieť do konca januára 2013.

 

Iveta Radiová, dobrovoľníčka, Krok | 20.12.2012

viac

Vystúpenia detí v CZ ECAV Piešťany

V cirkevnom zbore v Piešťanoch boli dva významné sviatky spestrené vystúpením detí: Pamiatka reformácie 31. 10. 2012 a služby Božie 11. 11. 2012, ktoré boli venované poďakovaniu za úrody zeme.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, Piešťany | 4.12.2012

viac

Detský spevokol ZVONČEK v Svätom Kríži

V nedeľu 25. 11. 2012 sa v artikulárnom kostole vo Svätom Kríži uskutočnilo vystúpenie detského spevokolu ZVONČEK z cirkevného zboru v Hybiach.

 

Daniel Baláž, zb. farár, Svätý Kríž – Lazisko | 28.11.2012

viac

Leto plné zážitkov v Beckove

Aj tento rok sme v našom CZ Beckov zažili s deťmi a mládežou Pánom Bohom požehnané leto. Na začiatku prázdnin zborový dozorca Peter Kočický a vedúci mládeže Dávid Jaroščiak a Tatiana Filipová zorganizovali 1. ročník mládežníckeho futbalového zápasu.

 

Tatiana Filipová, Beckov | 3.10.2012

viac

Spoločne začali nový školský rok

V nedeľu 2. 9. 2012 sa v CZ Háj konali netradičné služby Božie. Medzi domácich veriacich prišli veriaci z CZ Svätý Kríž – Lazisko, aby na spoločných službách Božích prosili Pána Boha o požehnanie pre deti a učiteľov v novom šk. roku 2012/2013.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Sv. Kríž | 27.9.2012

viac

Konferencia učiteľov detských besiedok

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa v dňoch 31. 8. − 1. 9. 2012 konala 4. konferencia pre pracovníkov detských besiedok. Na tému Osobnosť učiteľa detskej besiedky ju pripravil Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku.

 

Radka Fiala, CZ ECAV Žilina | 17.9.2012

viac

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V pondelok 27. 8. 2012 Cirkevný zbor ECAV Príbovce v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM) usporiadal príjemné popoludnie pre všetky deti z okolia pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 6.9.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart