< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Mikuláš v CZ Trenčianske Stankovce

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží." (Ef2, 8) Tento verš z Božieho slova bol hlavnou myšlienkou mikulášskej detskej besiedky v nedeľu 8. 12. 2013 v CZ Trenčianske Stankovce.

 

Martina Ďurišová, CZ Trenč, Stankovce | 12.12.2013

viac

Zo stretnutia mládeže MYS

Dňa 19. októbra 2013 sa v starej cirkevnej škole vo Vrbovciach uskutočnilo ďalšie stretnutie evanjelickej mládeže Myjavského seniorátu iSKejp 412. Témou klubu bolo „Hľadanie Boha“.

 

Peter Svítek, iSKejp412 | 29.10.2013

viac

Stretnutie detí z detských besiedok v Novohrade

V sobotu popoludní 12. 10. 2013 sa v Českom Brezove uskutočnilo stretnutie detí z detských besiedok Novohradského seniorátu. Zúčastnili sa na ňom deti z jednotlivých zborov v sprievode rodičov pod vedením zborových farárov a farárok.

 

Júlia Gabčová, zborová farárka, České Brezovo | 23.10.2013

viac

Liptovskí konfirmandi spoznávali oravské artikulárne cirkevné zbory

V piatok 11.októbra sa konfirmandi a dorastenci z CZ Svätý Kríž – Lazisko zúčastnili spoznávacieho výletu, počas ktorého spoznávali oravské artikulárne zbory.

 

Daniel Baláž, zborový farár  | 23.10.2013

viac

Deti z besiedky spoznávali krásy Liptova

V sobotu 5. októbra sa uskutočnila netradičná besiedka. Deti z CZ Svätý Kríž – Lazisko so svojím zborovým farárom si spravili výlet do liptovskej obce Potok.

 

Daniel Baláž, zborový farár | 23.10.2013

viac

Slovensko-srbský misijný letný tábor 2

CZ ECAV Podlužany pripravil aj tento rok pokračovanie projektu vzájomnej spolupráce a evanjelizácie detí nielen doma, ale aj cez hranice. Po požehnanom minuloročnom – prvom medzinárodnom tábore mali deti z náhradných rodín zo Srbska opäť možnosť prežiť týždennú táborovú atmosféru s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany  | 12.9.2013

viac

V biblickom tábore o apoštolovi Pavlovi

Sedemnásť detí z nášho CZ ECAV Zemianske Kostoľany z Prievidze, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Novák, Koša a zo Sebedražia sa zúčastnilo 19. až 23. augusta 2013 na dennom biblickom tábore Víťazný beh.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 6.9.2013

viac

Športové popoludnie v Pliešovciach

V zborovom dome v Pliešovciach sa 16. augusta 2013 konalo športové popoludnie pre deti, dorast a mládež. Najväčšiu radosť všetkým robil vodný futbal a nafukovací hrad, ktorý sme mali objednaný zo SEM-u z Púchova.

 

Dominika Šimová, účastníčka | 2.9.2013

viac

Prišiel čas a my sa, Pane, zase učiť začíname

Žiaci, študenti, učitelia i rodičia prosili v nedeľu 1. septembra 2013 na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom vZávažnej Porube o hojné Božie požehnanie pre tento školský rok.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 2.9.2013

viac

Z biblického tábora vo Vrbovom

V dňoch 29. júla až 2. augusta 2013 sa 24 detí zúčastnilo na dennom biblickom tábore (DBT) „SOLÚNSKYCH APOŠTOLOV“ v areáli Cirkevného zboru ECAV Vrbové.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 9.8.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart