< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Slovensko-srbský misijný letný tábor 2

CZ ECAV Podlužany pripravil aj tento rok pokračovanie projektu vzájomnej spolupráce a evanjelizácie detí nielen doma, ale aj cez hranice. Po požehnanom minuloročnom – prvom medzinárodnom tábore mali deti z náhradných rodín zo Srbska opäť možnosť prežiť týždennú táborovú atmosféru s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany  | 12.9.2013

viac

V biblickom tábore o apoštolovi Pavlovi

Sedemnásť detí z nášho CZ ECAV Zemianske Kostoľany z Prievidze, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Novák, Koša a zo Sebedražia sa zúčastnilo 19. až 23. augusta 2013 na dennom biblickom tábore Víťazný beh.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 6.9.2013

viac

Športové popoludnie v Pliešovciach

V zborovom dome v Pliešovciach sa 16. augusta 2013 konalo športové popoludnie pre deti, dorast a mládež. Najväčšiu radosť všetkým robil vodný futbal a nafukovací hrad, ktorý sme mali objednaný zo SEM-u z Púchova.

 

Dominika Šimová, účastníčka | 2.9.2013

viac

Prišiel čas a my sa, Pane, zase učiť začíname

Žiaci, študenti, učitelia i rodičia prosili v nedeľu 1. septembra 2013 na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom vZávažnej Porube o hojné Božie požehnanie pre tento školský rok.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 2.9.2013

viac

Z biblického tábora vo Vrbovom

V dňoch 29. júla až 2. augusta 2013 sa 24 detí zúčastnilo na dennom biblickom tábore (DBT) „SOLÚNSKYCH APOŠTOLOV“ v areáli Cirkevného zboru ECAV Vrbové.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 9.8.2013

viac

Táborníci vystupovali na biblické vrchy

Od 29. júla do 2. augusta 2013 sa v Bienskej doline v obci Kováčová pri Zvolene konal každoročný letný biblický a jazykový tábor pod vedením vrbovského brata farára, seniora Myjavského seniorátu Miroslava Hvožďaru ml.

 

Ivan Lukáč, jeden z vedúci tábora | 7.8.2013

viac

Tábor dorastu z Pliešoviec a Krupiny

Dorastenecký tábor sa konal od soboty 20. júla do piatku 26. Júla 2013. Bolo to šesť dní v krásnom prostredí v lone prírody asi 10 km od Kokavy nad Rimavicou, takže sme zažili veľa dobrodružstiev.

 

Nikola Šimová, účastníčka tábora | 5.8.2013

viac

Rankovskí olympionici – letný tábor

V týždni od 29. 7. – 2. 8. 2013 sa v Cirkevnom zbore ECAV Rankovce uskutočnil ďalší z viacerých táborov naplánovaných počas letných prázdnin – detsko-dorastový denný letný tábor.

 

Monika Beňová, námestná farárka, CZ Rankovce | 5.8.2013

viac

AFRIKA 2013 – detský denný tábor CZ ECAV Bratislava-Petržalka

„Poď s nami do Afriky!“ – to bol názov nášho tohtoročného detského denného tábora, ale i slová, ktoré prilákali 53 detí vo veku od 3 do 11 rokov z celej Petržalky, aby na začiatku prázdnin prišli do nášho zborového domu.

 

Paulína Kolesárová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 30.7.2013

viac

Z letného tábora v Bienskej doline

"My sme super decká, v tábore je pecka!" Tento pokrik sa ozýval lesmi Bienskej doliny od 4. 7. 2013, keď tu na tábore bolo 25 detí od 6 do 12 rokov najmä z Pliešoviec.

 

Martinka Rievajová, CZ Pliešovce | 18.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart