< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Konferencia učiteľov detských besiedok

V Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku sa v dňoch 31. 8. − 1. 9. 2012 konala 4. konferencia pre pracovníkov detských besiedok. Na tému Osobnosť učiteľa detskej besiedky ju pripravil Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku.

 

Radka Fiala, CZ ECAV Žilina | 17.9.2012

viac

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V pondelok 27. 8. 2012 Cirkevný zbor ECAV Príbovce v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM) usporiadal príjemné popoludnie pre všetky deti z okolia pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 6.9.2012

viac

Detský tábor v Lišove

Lišovská fara počas leta zas ožila detským smiechom a spevom. 27 detí z CZ Dudince a Hontianske Tesáre - Dvorníky strávilo pekný týždeň (15.- 20. júla) v tábore, ktorý sa niesol pod heslom „Malý, ale dôležitý“.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, Dudince | 3.9.2012

viac

Seniorátny nemecko-slovenský tábor HOS

Do Hontianskeho seniorátu zavítali piati mládežníci z partnerského dekanátu vo Freudenstadte, CZ Klosterreichenbach. Na pozvanie manželov Hroboňovcov boli nemeckými lektormi, ale najmä kamarátmi pre mládežníkov z Hontu, ktorí sa chceli zdokonaliť v nemčine.

 

Mgr. Mária Hroboňová, ev. farárka, Hontianske Tesáre - Dvorníky | 3.9.2012

viac

Východniarske turné Ďateliniek

Detsko-mládežnícky spevokol Ďatelinky cez letné prázdniny každoročne vyrazí autobusom na cesty, aby poslúžil spevom a slovom v rôznych cirkevných zboroch. Teraz sme sa vydali smerom na východ. Počas ôsmich dní sme poslúžili 13 koncertmi a vystúpeniami na službách Božích.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, Dudince | 3.9.2012

viac

Detský Church Camp Drietoma 2012

V dňoch 6. a 7. augusta 2012 sa v Drietome uskutočnil tábor pre deti – Church Camp. Témou kempu bolo PRIATEĽSTVO V pondelok poobede sa stretlo asi 15 detí.

 

Patrícia Sadloňová  | 21.8.2012

viac

SEMFEST 2012 − „Na ceste“

5. − 8. júl 2012 boli požehnanými dňami pre evanjelikov z celého Slovenska. Hudobný festival SEMFEST v Záriečí sa stal dočasným domovom pre asi tisícku mladých ľudí z našej cirkvi.

 

Soňa Borovská, SEM | 16.8.2012

viac

Letný biblický a jazykový tábor v Kováčovej

V dňoch od 22. júla do 3. augusta 2012 sa v Kováčovej konal letný biblický a jazykový tábor pod vedením brata farára Miroslava Hvožďaru ml. z CZ Vrbovce. Hlavná téma tábora znela „Boh darca života“.

 

Ivan Lukáč, vedúci tábora, študent EBF UK  | 8.8.2012

viac

Mládežnícky tábor Pliešoviec a Krupiny

Od 21. do 27. júla 2012 boli mládežníci z Pliešoviec a Krupiny v Rejkove pri Tisovci. Téma, ktorá ich sprevádzala celým táborom, bola „Kto je Ježiš?“. Odpoveď hľadali počas večerných tém aj na raňajších skupinkách.

 

Eva Janotová, účastníčka tábora | 6.8.2012

viac

Tábor dorastu v Novom Meste nad Váhom

V dňoch 16. – 20. júla sa konal spoločný tábor evanjelického dorastu z Kokavy nad Rimavicou a z Rimavského Brezova pod vedením farárov Martina Rieckeho a Janky Mihálikovej. Ubytovaní sme boli v zborovom dome v Novom Meste nad Váhom.

 

Martin Riecky, zborový farár, Kokava n/R | 24.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart