< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Športové popoludnie v Pliešovciach

Ako každý rok býva zvykom , aj tento rok pre nás pani farárka Katarína Kmecová pripravila športový popoludnie. Každý si prišiel na svoje - malí aj veľkí.

 

Dominika Šimová , CZ ECAV Pliešovce | 25.8.2014

viac

Detský letný tábor v Janoškovom dome

Šesť augustových dní trávilo 23 detí prevažne z Pliešoviec na letnom detskom tábore v Janoškovom dome v Liptove. Tábor bol na tému Skúška odvahy a deti sa každý deň dozvedeli niečo nové z príbehu o Danielovi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka, CZ ECAV Pliešovce | 22.8.2014

viac

Letný biblický a jazykový tábor 2014

Od 28. júla do 1. augusta 2014 sa v obci Kováčová pri Zvolene konal letný biblický a jazykový tábor pod vedením seniora Myjavského seniorátu Miroslava Hvožďaru.

 

Ivan Lukáč, študent teológie na HTF KU v Prahe | 6.8.2014

viac

Aj ja som Božie stvorenie

V dňoch 21. − 25. júla 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Hrochoť uskutočnil denný detský letný tábor s názvom „Aj ja som Božie stvorenie“. Zúčastnilo sa na ňom 23 detí, ktoré spoznávali Pána Boha a Jeho lásku k nám cez všetko, čo je okolo nás.

 

B. Fraňová, E. Zajacová | 5.8.2014

viac

Deti z CZ Pov. Bystrica v letnom tábore

V zborovom dome CZ ECAV v Považskej Bystrici bolo v 7. – 11. júla 2014 možné stretnúť profesora i jeho žiakov v bielych plášťoch, ale aj malých vedcov, ktorí sa snažili plnením rôznych úloh získať svoj prvý titul – kandidát táborových vied.

 

Erika Sukovská, Považská Bystrica | 4.8.2014

viac

Ukončenie školského roka v Pliešovciach

Poslednú júnovú nedeľu sme v cirkevnom zbore v Pliešovciach mali pestrý program venovaný najmä našim deťom.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 14.7.2014

viac

Letný tábor v Rimavskom Brezove

Prvý júlový týždeň boli cirkevno-zborové priestory v Rimavskom Brezove plné detského kriku, spevu, radosti z víťazstiev, ako aj smútku z prehier. Už po dvanásty raz sa tu stretli deti z piatich obcí vo veku od 3 do 12 rokov na dennom tábore s názvom ONE WAY (jedna cesta/jeden smer).

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 8.7.2014

viac

Stretnutie dorastu v Rimavských Zalužanoch

V sobotu 21. 6. 2014 sme prežili s dorastom nášho seniorátu krásny deň v Rimavských Zalužanoch. Bol plný COOL hier, slova i hudby. Témou „Kedy budem cool?“ nám poslúžil Peťo Podlesný z Košíc.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 24.6.2014

viac

Straty a nálezy v LOS

Straty a nálezy, to je miesto, kde človek môže nájsť, čo stratil. O tom, že čosi podobné je aj v nebi, sa deti mohli dozvedieť na Stretnutí detí Liptovsko-oravského seniorátu. Témou tohto stretnutia, ktoré sa konalo v sobotu 7. júna 2014 v Závažnej Porube, bolo „Hľadanie strateného“.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ Liptovský Ján | 18.6.2014

viac

Duchovno-športové popoludnie pre deti

Nechýbali piesne, scénka, biblický príhovor, rôzne druhy hier a zaujímavých aktivít. Je to podujatie, ktoré slúži na utuženie vzájomných vzťahov, a zároveň je možnosťou pozvať deti na nedeľnú besiedku....

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 16.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart