< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Predvianočná besiedka v Babinej

Deti a konfirmandky z CZ ECAV Babiná vytvorili v druhej polovici adventu pekné spoločenstvo na predvianočnej besiedke. Jej témou boli slová Pána Ježiša: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (J 8, 12)

 

Roman Sarvaš, námestný farár v Babinej  | 3.1.2014

viac

Predvianočný program detí v UPC

Počas 3. adventnej nedele sa v Evanjelickom a. v. univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline v Brat konali služby Božie, na ktorých vystúpili deti z UPC s predvianočným programom.

 

Ivan Lukáč, katechéta UPC | 19.12.2013

viac

Mikuláš pre malých i veľkých v Pliešovciach

Aj tohto roku v piatok 6. decembra navštívil deti na detskej besiedke v cirkevnom zbore v Pliešovciach Mikuláš. A v sobotu sa v zborovom dome konalo mikulášske stretnutie pre starších ako 12 rokov.

 

Katarína Kmecová a Bibiana Valentíková, CZ Pliešovce | 13.12.2013

viac

Mikuláš v CZ Trenčianske Stankovce

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží." (Ef2, 8) Tento verš z Božieho slova bol hlavnou myšlienkou mikulášskej detskej besiedky v nedeľu 8. 12. 2013 v CZ Trenčianske Stankovce.

 

Martina Ďurišová, CZ Trenč, Stankovce | 12.12.2013

viac

Zo stretnutia mládeže MYS

Dňa 19. októbra 2013 sa v starej cirkevnej škole vo Vrbovciach uskutočnilo ďalšie stretnutie evanjelickej mládeže Myjavského seniorátu iSKejp 412. Témou klubu bolo „Hľadanie Boha“.

 

Peter Svítek, iSKejp412 | 29.10.2013

viac

Stretnutie detí z detských besiedok v Novohrade

V sobotu popoludní 12. 10. 2013 sa v Českom Brezove uskutočnilo stretnutie detí z detských besiedok Novohradského seniorátu. Zúčastnili sa na ňom deti z jednotlivých zborov v sprievode rodičov pod vedením zborových farárov a farárok.

 

Júlia Gabčová, zborová farárka, České Brezovo | 23.10.2013

viac

Liptovskí konfirmandi spoznávali oravské artikulárne cirkevné zbory

V piatok 11.októbra sa konfirmandi a dorastenci z CZ Svätý Kríž – Lazisko zúčastnili spoznávacieho výletu, počas ktorého spoznávali oravské artikulárne zbory.

 

Daniel Baláž, zborový farár  | 23.10.2013

viac

Deti z besiedky spoznávali krásy Liptova

V sobotu 5. októbra sa uskutočnila netradičná besiedka. Deti z CZ Svätý Kríž – Lazisko so svojím zborovým farárom si spravili výlet do liptovskej obce Potok.

 

Daniel Baláž, zborový farár | 23.10.2013

viac

Slovensko-srbský misijný letný tábor 2

CZ ECAV Podlužany pripravil aj tento rok pokračovanie projektu vzájomnej spolupráce a evanjelizácie detí nielen doma, ale aj cez hranice. Po požehnanom minuloročnom – prvom medzinárodnom tábore mali deti z náhradných rodín zo Srbska opäť možnosť prežiť týždennú táborovú atmosféru s deťmi z CZ Podlužany.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany  | 12.9.2013

viac

V biblickom tábore o apoštolovi Pavlovi

Sedemnásť detí z nášho CZ ECAV Zemianske Kostoľany z Prievidze, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Novák, Koša a zo Sebedražia sa zúčastnilo 19. až 23. augusta 2013 na dennom biblickom tábore Víťazný beh.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 6.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart