< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Ukončenie školského roka v Pliešovciach

Poslednú júnovú nedeľu sme v cirkevnom zbore v Pliešovciach mali pestrý program venovaný najmä našim deťom.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 14.7.2014

viac

Letný tábor v Rimavskom Brezove

Prvý júlový týždeň boli cirkevno-zborové priestory v Rimavskom Brezove plné detského kriku, spevu, radosti z víťazstiev, ako aj smútku z prehier. Už po dvanásty raz sa tu stretli deti z piatich obcí vo veku od 3 do 12 rokov na dennom tábore s názvom ONE WAY (jedna cesta/jeden smer).

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 8.7.2014

viac

Stretnutie dorastu v Rimavských Zalužanoch

V sobotu 21. 6. 2014 sme prežili s dorastom nášho seniorátu krásny deň v Rimavských Zalužanoch. Bol plný COOL hier, slova i hudby. Témou „Kedy budem cool?“ nám poslúžil Peťo Podlesný z Košíc.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 24.6.2014

viac

Straty a nálezy v LOS

Straty a nálezy, to je miesto, kde človek môže nájsť, čo stratil. O tom, že čosi podobné je aj v nebi, sa deti mohli dozvedieť na Stretnutí detí Liptovsko-oravského seniorátu. Témou tohto stretnutia, ktoré sa konalo v sobotu 7. júna 2014 v Závažnej Porube, bolo „Hľadanie strateného“.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ Liptovský Ján | 18.6.2014

viac

Duchovno-športové popoludnie pre deti

Nechýbali piesne, scénka, biblický príhovor, rôzne druhy hier a zaujímavých aktivít. Je to podujatie, ktoré slúži na utuženie vzájomných vzťahov, a zároveň je možnosťou pozvať deti na nedeľnú besiedku....

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 16.6.2014

viac

Stretnutie detských besiedok MYS

Na deň detí 1. júna popoludní sa v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci U Svítkov (CZ ECAV Myjava) konalo stretnutie detí detských besiedok z väčšiny zborov Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Monika Černeková, námestná farárka, CZ Myjava | 5.6.2014

viac

Stretnutie myjavských konfirmandov

V peknom prostredí myjavských kopaníc v obnovenej budove Cirkevného centra voľného času v Brestovci U Svítkov sa v dňoch 9. − 11. mája 2014 konalo tradičné víkendové sústredenie nádejných konfirmandov myjavského zboru.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 15.5.2014

viac

Detský spevokol vo Východnej

V dňoch 11. – 13. apríla 2014 sme s detským spevokolom Plamienok z CZ ECAV Východná absolvovali víkendové sústredenie v Poprade-Veľkej.

 

Simona Mikušová, vedúca spevokolu | 22.4.2014

viac

Karneval s Jonášom v Dudinciach

Poslednú fašiangovú sobotu 1. 3. 2014 sme v Dudinciach venovali deťom a mladým rodinám. Usporiadali sme pre ne karneval, ktorý sa niesol v duchu biblického príbehu o prorokovi Jonášovi.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Dudince, dudince@ecav.sk | 5.3.2014

viac

Mládežnícky misijný deň v Skalici

V sobotu 15. februára 2014 popoludní sa v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Skalici konal Misijný deň, na ktorom sa zúčastnilo vyše 60 mladých ľudí. Téma misijného dňa bola „On a ona“.

 

Peter Svitek, ISKEJP – seniorálny klub dorastu a mládeže MYS | 27.2.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart