< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Národná slávnosť na Devíne tentoraz so študentmi

Asi sto študentov z rôznych slovenských miest sa 24. apríla 2018, na Juraja, stretlo na hrade Devín v deň 182. výročia pamätnej vychádzky štúrovcov v roku 1836. V tomto roku, Roku slovenskej štátnosti, išli na hrad s Maticou slovenskou a so spoluorganizátorom ECAV na Slovensku.

 

Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej | 11.5.2018

viac

Seniorálne kolo BO GES ECAV

Aj v tomto roku sa konalo 20. apríla 2018 seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV v CZ ECAV Vlachovo. Na seniorátnom kole v priestoroch klubu seniorov sa zúčastnilo 18 detí vo všetkých kategóriách.

 

Emília Völgyiová, koordinátorka BO GES ECAV | 5.5.2018

viac

Duchovná pieseň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

V zborovom dome v Soli sa 7. apríla 2018 konalo seniorátne kolo súťaže Duchovná pieseň. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 17 detí z CZ Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov a Soľ (takmer 100 % nárast).

 

Zuzana Kubačková, vedúca výboru cirkevnej hudby ŠZS | 18.4.2018

viac

Mládež na Gemeri žije

Napriek veľmi slabým pracovným príležitostiam a odlivu mladých ľudí do zahraničia sa v mnohých cirkevných zboroch Gemerského seniorátu mládež ešte stretáva na svojich pravidelných stretnutiach.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 16.4.2018

viac

Súťaž Duchovná pieseň BAS 2018

Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu usporiadal 6. apríla 2018 v Senci súťaž Duchovná pieseň 2018 BAS. Spolu 18 žiakov základných škôl súťažilo v troch kategóriách.

 

Anna Predmerská-Zúriková, predsedníčka VCH BAS | 10.4.2018

viac

Z obsahu Dúhy - marec 2018

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke: Zázrak pri jazere Evanjelické osobnosti: Terézia Vansová Cirkevné sviatky: Čo je pôst? Dúhové stretnutia: Veľká noc Predstavujeme vám: Deti z Adamovských Kochanoviec

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.2.2018

viac

Biblický karneval 2018

„Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení “ - tak znela hlavná myšlienka tohtoročného biblického karnevalu pre deti, ktorý sa konal v CZ ECAV Levice 11. februára 2018 v zborovej jedálni.

 

Marcela Grobařová, CZ ECAV Levice | 13.2.2018

viac

Z obsahu Dúhy - november 2017

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje – Na detskej besiedke: Talitha kumi! – Evanjelické osobnosti: Božena Slančíková-Timrava – Cirkevné sviatky: Pamiatka zosnulých / Advent – Príbeh s domaľovankou: Borisove jahody...

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.10.2017

viac

Stretnutie detí POS 2017

V Starej Turej sa v sobotu 23. septembra 2017 konalo už 5. seniorátne stretnutie detí z Považského seniorátu.

 

Zuzana Havrilová, koordinátorka SSD, námestná farárka CZ Podlužany | 13.10.2017

viac

V septembrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy budú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích, tentoraz zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Evanjelické osobnosti – Samo Chalupka

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 16.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart