< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Všetci sme Božie deti

Služby Božie pri príležitosti nového školského roka sa konali v nedeľu 3. septembra 2017 aj v CZ ECAV Závažná Poruba.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 7.9.2017

viac

6. medzinárodný slovensko-srbský tábor

Začiatkom letných prázdnin pripravil Cirkevný zbor ECAV Podlužany opäť spoločný medzinárodný letný misijný tábor v Račkovej doline pre deti zo Slovenska a Srbska. Stretlo sa na ňom 95 účastníkov, ktorí prežili krásne a požehnané chvíle v blízkosti Božej i tej vzájomnej.

 

Jozef Havrila ml., zborový farár, CZ ECAV Podlužany  | 7.9.2017

viac

Biblický tábor o Martinovi Lutherovi

V CZ ECAV Turany sa konal letný biblický tábor, ktorý bol venovaný osobnosti Martina Luthera. Zúčastnilo sa na ňom 22 detí.

 

Ľubica Gdovinová, CZ ECAV Turany | 16.8.2017

viac

Detský reformačný tábor v Soli

V dňoch 31. 7. –- 3. 8. 2017 sme v CZ Soľ aj tento rok pripravili denný biblický tábor pre asi 30 detí. Keďže si v tomto roku pripomíname jubilejné 500.výročie reformácie, aj téma nášho tábora bola Reformácia a Martin Luther.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 10.8.2017

viac

Detský tábor 2017 v Leviciach

Týždenný pobyt v Evanjelickom zborovom centre v Leviciach od 10. 7. do 14. 7. 2017 sa pre 33 detí vo veku 6 až 12 rokov stal miestom, na ktoré sa každé ráno veľmi tešili, ako nám prezradili ich rodičia.

 

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 10.8.2017

viac

Detský denný tábor v Pribyline

Od 10. – 16. júla 2017 sa konal v CZ ECAV Pribylina už 2. ročník detského denného tábora. Tento rok sa niesol v téme Hádaj: KTO SOM? Spoznajme spoločne Pána Ježiša... Zúčastnilo sa ňom 23 detí vo veku 5-12 rokov, 13 dorastencov a 5 dospelí.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Pribylina  | 28.7.2017

viac

Denný letný tábor v Diakovciach

Od 17. do 21. júla 2017 evanjelický cirkevný zbor v Diakovciach zorganizoval tradičný denný tábor pre deti vo veku 5 − 14 rokov, tento rok na tému „Vitajte v autoškole“.

 

Silvia Hlavatá, CZ ECAV Diakovce | 26.7.2017

viac

Dorastenecký tábor v Tisovci-Rejkove

V dňoch od 18. do 21. júla 2017 sa dorastenci z CZ ECAV Levice, a to 10 dievčat a 6 chlapcov, zúčastnili na dorasteneckom letnom biblickom tábore v Tisovci.

 

Emka Grobařová a Radka Horváthová, CZ ECAV Levice | 26.7.2017

viac

Mládežníci a besiedkari z Nových Zámkov prežili prvý májový deň spoločne

Cirkevný zbor ECAV Nové Zámky pripravil v dňoch 29. 4. až 1. 5. 2017 pre mládežníkov i besiedkarov spoločný víkendový pobyt v Evanjelickom misijnom stredisku v Jabloňovciach.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 16.5.2017

viac

Seniorálne kolo biblickej olympiády GES

Aj v tomto roku sa 31. marca 2017 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády GES ECAV na pôde CZ ECAV Revúca. Priestory nám poskytlo vedenie gymnázia Martina Kukučína v Revúcej.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart