< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Denný biblický tábor v Spišskej Belej

Tohtoročný detský letný biblický tábor Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá s názvom „Skúška odvahy“ sa konal prvý prázdninový týždeň.

 

Maťka a Veronika Laluhové, CZ ECAV Spišská Belá | 13.8.2018

viac

V Púchove spoznávali Danielov príbeh

„ Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ (1Sam 2, 30! Toto heslo bolo biblickým základom pre tohtoročný denný biblický tábor pre deti detskej besiedky v púchovskom evanjelickom zbore, na ktorom sa zúčastnilo pätnásť detí.

 

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 8.8.2018

viac

Detský tábor v Piešťanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v dňoch 16. - 20. 7. 2018 zorganizoval denný tábor pre deti pod vedením zborového predsedníctva ThDr. Branislava Dolinského a Mgr. Natálie Šestákovej za pomoci ďalších sestier a bratov zo zboru i rodinných príslušníkov.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac

Detský biblický tábor vo Vrbovom

V dňoch 23. - 27. 7. 2018 sa v CZ Vrbové uskutočnil denný detský biblický tábor, ktorý mal tematický názov "Na ceste". Účastníci tábora mali možnosť spoznávať apoštola Pavla a jeho misijné cesty.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 2.8.2018

viac

Z obsahu Dúhy v septembri 2018

Ďalší ročník mesačníka pre kresťanské deti Nová DÚHA si môžete objednať na adrese predplatne@tranoscius.sk. Z obsahu septembrového čísla vyberáme: Maľované čítanie: Naša školička Pre škôlkarov: Pipa Pre školákov: Biblická abeceda: Písmeno „A“ Predstavujeme vám: EZŠ v Liptovskom Mikuláši Evanjelické osobnosti: Matej Bel

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.7.2018

viac

14. ročník Letnej biblickej školy

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 24.7.2018

viac

Mládežnícke služby Božie v Púchove

Štvrtú nedeľu po Svätej Trojici 24. júna 2018 členovia púchovského cirkevného zboru – mladí i starí – spoločne prežili požehnané chvíle ako jedna rodina na mládežníckych službách Božích.

 

Emília Luhová, presbyterka, CZ Púchov | 2.7.2018

viac

Mládežnícke služby Božie v Gem. Polome

V stredu 20. júna 2018 sa v chráme Božom v Gemerskej Polome na mládežníckych službách Božích pri príležitosti ukončenia školského roka stretli žiaci zo základných škôl z Nižnej Slanej a Gemerskej Polomy, aby spoločne so svojimi vyučujúcimi poďakovali Bohu za Jeho sprevádzanie a vedenie počas celého šk. roka 2017/2018.

 

Lucia Fagová, seniorálna kaplánka GES | 2.7.2018

viac

Prečítajte si v letnej Dúhe

Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke – Uzdravenia v sobotu Príbeh s domaľovánkou – Na lesnej čistinke Evanjelické osobnosti – Pavol Dobšinský Cirkevné sviatky – Peter a Pavel Predstavujeme vám – Detská besiedka v Lipt. Jáne

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 1.6.2018

viac

Súťaž detí ​Dávidova Harfa​ v MYS

V nedeľu 29. 4. 2018 sa v CZ Košariská - Priepasné konal 5. ročník duchovno-umeleckej súťaže detí a dorastu Myjavského seniorátu pod názvom Dávidova harfa. 27 účinkujúcich sa predstavilo v troch oblastiach.

 

Marián Cambel, kantor CZ Myjava | 16.5.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart