< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Duchovná pieseň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

V zborovom dome v Soli sa 7. apríla 2018 konalo seniorátne kolo súťaže Duchovná pieseň. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 17 detí z CZ Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov a Soľ (takmer 100 % nárast).

 

Zuzana Kubačková, vedúca výboru cirkevnej hudby ŠZS | 18.4.2018

viac

Mládež na Gemeri žije

Napriek veľmi slabým pracovným príležitostiam a odlivu mladých ľudí do zahraničia sa v mnohých cirkevných zboroch Gemerského seniorátu mládež ešte stretáva na svojich pravidelných stretnutiach.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 16.4.2018

viac

Súťaž Duchovná pieseň BAS 2018

Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu usporiadal 6. apríla 2018 v Senci súťaž Duchovná pieseň 2018 BAS. Spolu 18 žiakov základných škôl súťažilo v troch kategóriách.

 

Anna Predmerská-Zúriková, predsedníčka VCH BAS | 10.4.2018

viac

Z obsahu Dúhy - marec 2018

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke: Zázrak pri jazere Evanjelické osobnosti: Terézia Vansová Cirkevné sviatky: Čo je pôst? Dúhové stretnutia: Veľká noc Predstavujeme vám: Deti z Adamovských Kochanoviec

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.2.2018

viac

Biblický karneval 2018

„Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení “ - tak znela hlavná myšlienka tohtoročného biblického karnevalu pre deti, ktorý sa konal v CZ ECAV Levice 11. februára 2018 v zborovej jedálni.

 

Marcela Grobařová, CZ ECAV Levice | 13.2.2018

viac

Z obsahu Dúhy - november 2017

Maľované čítanie: Pán Ježiš uzdravuje – Na detskej besiedke: Talitha kumi! – Evanjelické osobnosti: Božena Slančíková-Timrava – Cirkevné sviatky: Pamiatka zosnulých / Advent – Príbeh s domaľovankou: Borisove jahody...

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 26.10.2017

viac

Stretnutie detí POS 2017

V Starej Turej sa v sobotu 23. septembra 2017 konalo už 5. seniorátne stretnutie detí z Považského seniorátu.

 

Zuzana Havrilová, koordinátorka SSD, námestná farárka CZ Podlužany | 13.10.2017

viac

V septembrovej Dúhe nájdete

V tomto ročníku Dúhy budú každý mesiac vložené pracovné listy pre potreby detských služieb Božích, tentoraz zamerané na Augsburské vyznanie, ktoré vysvetľuje základné princípy evanjelického učenia. Z ďalšieho obsahu: Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Evanjelické osobnosti – Samo Chalupka

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 16.9.2017

viac

Tábory pre deti a mladých z Vranova 2017

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou aj tento rok pripravil pre svojich mladých dva letné tábory, a to anglický biblický tábor a biblický tábor detí a dorastu.

 

Martin Szabo, člen CZ ECAV Vranov nad Topľou | 14.9.2017

viac

Veľké egyptské dobrodružstvo v Púchove

Za prekrásneho slnečného počasia sa v púchovskom zbore uskutočnil v tretí augustový týždeň denný tábor pre deti z detskej besiedky pod názvom Veľké egyptské dobrodružstvo s Jozefom.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 8.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart