Zborník TTSK o J. M. Hurbanovi

Trnavský samosprávny kraj vydal zborník z vedeckej konferencie na tému „Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa konala 8. júna 2017 v Trnave pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

Konferenciu pripravil TTSK v spolupráci s ECAV na Slovensku, Trnavskou arcidiecézou, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Maticou slovenskou, ktorých zástupcovia vystúpili na konferencii s príhovormi a prednáškami.

Z obsahu vyberáme:
Eva Fordinálová: Odkaz J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť
Miroslav Hvožďara: J. M. Hurban a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi
Ivan Mrva: Protivníci a oponenti o J. M. Hurbanovi
Konstantin Dolgov: Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre rozvoj slovenského národa a slovanských národov
Miloš Klátik: J. M. Hurban – teológ s filozof
Viera Drahošová: Pamiatky na J. M. Hurbana v Hlbokom

Editor: Tibor Mikuš. Vydal Úrad TTSK, Trnava 2017, 163 s., ISBN 978-80-89759-41-5.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart