Vzácna medaila k 400. výročiu prekladu Biblie v roku 1934

Brat Ing. Michal Francisci z CZ ECAV Bratislava-Prievoz pri príležitosti 500. výročia reformácie daroval do Ústredného archívu ECAV na Slovensku pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 400. výročia prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1934.

Bronzová medaila je dedičstvom po otcovi brata Francisciho, evanjelickom farárovi Michalovi Franciscim (9. 2. 1905 Békešská Čaba – 8. 6. 1980 Bratislava). Brat Francisci preložil text na medaile. Na averze stojí: „Preklad Biblie Dr. Martina Luthera má štyristo rokov. 1534 – 1934.“ Na reverze stojí: „Každému národu v jeho jazyku. Zjav. Jána XIV. 6.“

Brat generálny biskup Miloš Klátik poďakoval bratovi Franciscimu za vzácny dar a na znal vďaky mu venoval niekoľko kníh z produkcie vydavateľstva Tranoscius.

Archívne fotografie:
Ing. Michal Francisci na prezentácii kniha Jána Beňa Snehom voňajú oblaky na GBÚ 28. 3. 2014

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart