VZŤAHY prejdú z Kráľovej do Trnavy

V Ev. a. v. kostole v Modre-Kráľovej sa 7. 11. 2010 konala derniéra výstavy VZŤAHY. V nedeľu 14. 10. sa uskutoční slávnostná vernisáž tejto putovnej výstavy v Ev. a. v. kostole v Trnave na Nám. SNP 7, a to v rámci služieb Božích o 9.00 hod.

Derniéra výstavy na tému Kresťanská kultúra bola, je i bude súčasťou kultúry Slovenska sa uskutočnila v rámci slávnostných služieb Božích venovaných 135. výročiu posvätenia chrámu Božieho v Kráľovej. Zúčastnili sa na nej aj cirkevníci z Lubiny spolu so svojou zborovou farárkou – sestrou seniorkou Považského seniorátu Evou Juríkovou.

Výstava tu bola v kostole inštalovaná od 17. 10. 2010, no keďže jej oficiálna vernisáž sa nekonala, o komisár výstavy PhDr. Ľuboslav Moza osvetlil zámer výstavy až vo svojom príhovore v rámci derniéry: „V záplave dekoračných kultov tela, falošnej mladosti, násilia a prázdnoty skutočný, pravdivý a tvorivý umelecký prejav v bytí ľudí tápe. Nemá miesto. A hodinové celebrity civilizáciu búrajú.
Veľmi je čudný vývoj našej civilizácie dnes s dominantným záujmom o umelecké prázdno, šok, efekt a gýč. Kultúra (niekedy odmietaná až zatracovaná) stále ťažšie tlačí vývoj ľudskej civilizácie vpred. Ale iba ona to dokáže. Iba ona. /.../ Hlavným obsahovým zámerom tejto výstavy je práve význam vzťahov v našom živote. Iba na nich, na skutočných hodnotách môže ľudstvo tvoriť svoju budúcnosť. Ich formovanie sprevádzalo kresťanstvo. Jeho význam je nezmerateľný. Pohľad skutočného umelca na hodnoty prítomnosti je vnútorne spojený s filozofickým formulovaním základných postulátov ponímania sveta. Výtvarné umenie dokáže predstaviť pocitovú, poznávaciu a významovú výpoveď života. Ono vie poodkryť to, pre mnohých nepoznané tajomstvo bytia.”

Inšpirovaný maľbou holubice nad oltárom Kostola v Kráľovej Ľuboslav Moza uviedol, že autorom prvého zobrazenia Ducha Svätého vo forme holubice bol ruský maliar Andrej Rubľov v prvej polovici 15. storočia.

Chrámovému zhromaždeniu sa prihovorila aj tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová, ktorá v nadväznosti na kázeň sestry seniorky zaželala cirkevnému zboru rovnako bohatú účasť v chráme Božom aj po iné nedele a vyslovila želanie, aby sa naša cirkev neumenšovala, ale rástla z moci Ducha Svätého, ale aj naším pričinením - keď budeme nerozhodným a váhajúcim svietiť príkladom svojho kresťanského života a budeme ich zapaľovať svedectvom svojej viery.

Pred derniérou a na jej záver zahrala Lýdia Cibulová, riaditeľka ZUŠ v Modre, skladby z tvorby F. Chopina.

 | 8.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart