Vyšli "Evanjelické odpovede"

Príručka Evanjelické odpovede obsahuje stručné odpovede na otázky viery vo svetle Božieho slova a vierouky našej cirkvi. Pripravil ju Vieroučný výbor ECAV; schválil a odporučil ju Zbor biskupov ECAV. Príručka má pomôcť zorientovať sa v spleti názorov, s ktorými sa stretávame.

“Dlho sme uvažovali nad názvom tejto príručky. Napokon sme sa rozhodli pre názov „Evanjelické odpovede“. Týmto názvom je naznačené, že evanjelický kresťan si môže klásť otázky, ktoré sa týkajú jeho viery, a že na tieto otázky existujú odpovede, lebo naša viera nie je slepá viera. Tento názov poukazuje aj na to, že evanjelický kresťan dostáva otázky, ktoré sa týkajú jeho viery, aj od inovercov a od neveriacich ľudí. Aj na tieto otázky máme mať pripravené odpovede, lebo máme byť „stále pripravení vydať počet“ (1Pt 3, 15) tým, ktorí sa na tieto veci pýtajú,” píše v úvode príručky generálny biskup Miloš Klátik.

Publikácia (Tranoscius, 44 strán, ISBN 978-80-7140-545-0) bola distribuovaná z GBÚ prostredníctvom bratov seniorov a sestier senioriek do všetkých cirkevných zborov a všetkým duchovným v činnej službe aj duchovným na dôchodku.

Za 1,95 eur si ju môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/324 05 03, predplatne@tranoscius.sk; alebo cez E-shop: eshop(at)tranoscius.sk.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart