Viera v Krista − zdroj milosti

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.

Na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia sa horlivý služobník Kristovho evanjelia, neskorší hamburgský biskup D. Karl Witte podujal vybrať z kázní, prednášok a spisov reformátora Dr. Martina Luthera úryvky, ktoré by mohli poslúžiť pri každodennom stíšení nad Božím slovom ako pomoc na prebudenie i posilnenie viery v Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Bola to nielen obrovská, ale, ako sa ukázalo, aj nesmierne potrebná a podnes požehnaná práca, o čom svedčia desiatky vydaní diela v pôvodine i prekladoch na šírom svete.

Sme radi, že v jubilejnom roku reformácie smieme túto vzácnu knihu ponúknuť aj v slovenčine v preklade bratov Jána Greša, Jozefa a Dávida Benkovcov a Tomáša Gálla a je nám úprimne ľúto, že prvý a posledný z menovaných sa vydania už nedožili. Na jeho príprave ochotne a vytrvale spolupracovali aj Miriam Medlová a Daniel Hanko, za čo im všetkým patrí iste nielen moja, ale úprimná vďaka i všetkých budúcich čitateľov a celej našej cirkvi.

Touto knihou, ktorú roky denne čítam, pozývam nielen k lepšiemu poznaniu Dr. Martina Luthera, ale predovšetkým k hlbokej viere v nášho Pána a Spasiteľa hriešnikov, Ježiša Krista a to všetkých, ktorí chcú byť lepšími evanjelikmi, kresťanmi a túžia poznať poklady a pravdy dedičstva, ktorého sme i máme byť nositeľmi. Volám každého hľadajúceho človeka. Kiež Pán Ježiš Kristus sám požehná túto snahu.

Knihu (cena: 6 €) si môžete objednať na adrese: Michal Hudák, 032 41 Vavrišovo 333; hudakpolarka@gmail.com, 044/527 11 04.

Michal Hudák, vydavateľstvo Polárka | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart