Stretnutie spevokolov GES 2018

Z Božej milosti sa v 4. nedeľu po Veľkej noci 29. apríla 2018 v CZ Štítnik stretlo na seniorátnom stretnutí 17 spevokolov z Gemerského seniorátu a hostia z CZ Liptovský Ondrej, kde sestra kaplánka pôsobila ako seniorálna kaplánka LOS.

Stretnutie otvorila zborová kaplánka Mgr. Jana Ilčisková úvodnou pobožnosťou na základe Božieho slova zo 118. žalmu: „Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.“ Povzbudila ľudí, aby spievali Pánu Bohu celým svojím srdcom, aby Kristova láska prenikala skrze nás aj do sŕdc našich blízkych. Po úvodnej pobožnosti priblížil históriu cirkevného zboru brat administrátor zborového dozorcu Mgr. Matúš Molnár, ktorý zároveň poukázal na to, že múry štítnického kostola toho už veľa zažili a je to Božia milosť, keď sa v chráme zo 14. storočia aj v dnešnej dobe rozozvučí mohutný spev veriacich ľudí. Brat administrátor zborového dozorcu sprevádzal celý program stretnutia spevokolov.

V závere programu vystúpil zborový spevokol z Liptovského Ondreja a prítomným sa prihovorila sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková. Povzbudila cirkevný zbor Štítnik, ale aj celý seniorát, aby sa vo všetkom spoliehali na Božie vedenie a na Jeho spravodlivosť, a vyzvala, aby sme nielen piesňou oslavovali nášho Spasiteľa, ale aby celý náš život bol Jeho oslavnou piesňou. Brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin poďakoval všetkým účinkujúcim spevokolom za duchovné povzbudenie v piesňach. Zároveň poďakoval cirkevnému zboru v Štítniku za prípravu podujatia a za pohostenie, ktoré spoločne pripravili a ukončil stretnutie spevokolov modlitbou a požehnaním.

Spoločne strávený čas v nedeľu Cantate! – Spievajte! bol naplnený Božím požehnaním, pokojom a radosťou z Božej lásky i zo spoločenstva. Božie požehnanie, ktoré prichádzalo cez Božie slovo, duchovné piesne a modlitby, cítilo a vnímalo viac ako 250 veriacich Gemerského seniorátu. Neopakovateľný zážitok zo spevu spoločnej piesne „Kristus vstal z mŕtvych“ si domov odnášal hádam každý, kto sa celým srdcom spolieha na Pána Boha. Nech On sám naplní radosťou a pokojom všetkých, ktorí Mu dôverujú!

Foto: Michal Terrai

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 11.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart