Správa o činnosti Predsedníctva ECAV 2017 – 2018

Správa o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku v rokoch 2017 – 2018 , ktorá bola predložená na zasadnutí Synody ECAV na Slovensku 2018 v Martine, bola distribuovaná do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

Správa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., pod biblickým heslom „V Tvojej ruke sú moje časy (Žalm 31, 16a), ktorá bola vytlačená vo formáte A4 na 96 stranách, obsahuje biblický úvod na text Ž 31, 16a a podrobné informácie o činnosti Predsedníctva ECAV na Slovensku a aktivitách našej cirkvi v rokoch 2017 a 2018 (do 30. 6. 2018).

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart