Spevokol ZVON má 80 rokov

Na 1. slávnosť veľkonočnú si zborový spevokol ZVON v Trenčíne pripomenul 80. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vydal už 5. profilové CD, tentoraz na motívy biblických žalmov; bonusom je chorál Kdož jste, Boží bojovníci na počesť Majstra Jána Husa pri 600. výročí jeho upálenia.

Spevokol ZVON vznikol v roku 1935 vďaka kantorovi Jánovi Majtásovi, ktorý ho úspešne viedol až do roku 1953. Spevokol nezanikol ani v čase narastajúcej ateizácie a náboženskej neslobody. Svoje vystúpenia však obmedzil len na významné udalosti v rámci cirkevného zboru.

Od roku 1989 pod vedením kantorky Sone Zajacovej začal spevokol ZVON vystupovať pri rozličných príležitostiach v Trenčíne, v rámci Považského seniorátu, ako aj mimo neho. Absolvoval vystúpenia v Českej republike, Poľsku, na 1. ročníku festivalu zborového spevu Sándora Érkela v Békéscsabe, pri príležitosti 90. výročia kragujevackej vzbury, keď bolo na sklonku 1. svetovej vojny popravených 44 vojakov 71. trenčianskeho pešieho pluku v Srbsku, ale aj na slávnostnom otvorení Hurbanovej siene v NR SR.

Minulý rok spevokol získal na nultom ročníku súťažnej prehliadky spevokolov ZD ECAV vo Zvolene strieborné pásmo.

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 9.4.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart