Seniorálna prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu v Petržalke

Stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku sa konalo v Evanjelickom chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke v nedeľu Cantate – Spievajte 14. mája 2017 v rámci projektu k 500. výročiu reformácie.

Prehliadka spevokolov nadviazala na dopoludňajšie služby Božie, ktoré boli – ako tradične na druhú májovú nedeľu – venované našim matkám. V rámci služieb Božích už tradične vystúpili deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke.

Popoludňajší koncert otvoril komorný spevokol Petržalský lúč piesňou „Verím to pevne“, po ktorej nasledovali ďalšie dve piesne. Potom hostí aj domácich viery privítala zborová farárka Eva Kolesárová. Seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová na úvod poslúžila duchovným zamyslením a predsedníčka Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu Anna Predmerská-Zúriková vystúpila s prednáškou na tému „Martin Luther a hudba“.

Na slávu Božiu aj potešenie poslucháčov spievali zborové spevokoly Cantate Deo z Dunajskej Lužnej, Ekumenický spevácky zbor zo Sládkovičova, Laudate a Freedom z Petržalky, Fós z Horných Salíb, Ratolesť z Horných Zeleníc, ako aj spevokoly z cirkevných zborov v Šamoríne, Modre-Kráľovej a Bratislave na Legionárskej. Na organe hral Mgr. art. Janko Siroma.

Na záver sa prihovoril domáci zborový farár Ján Kolesár, ktorý odovzdal dirigentom zúčastnených spevokolov symbolický darček – ružu. Potom všetci spoločne zaspievali pieseň „Chvála Tebe, Bože náš“ a sestra seniorka Sidonia Horňanová dala účastníkom seniorálnej prehliadky spevokolov požehnanie.

Prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu sa realizovala s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu „Jubilejný rok 500. výročia reformácie (1517 – 2017): Reformácia a hudba“.

Fotografie: Milan Seberíni

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 29.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart