Schematizmus ECAV na Slovensku 2018

V októbri 2018 vyšiel Schematizmus ECAV na Slovensku 2018, plnofarebná publikácia na 470 stranách, ktorá poskytuje údaje o cirkevných zboroch a ostatných cirkevných organizačných jednotkách ECAV na Slovensku. Zostavovateľom je generálny biskup Miloš Klátik.

Nový Schematizmus vyšiel k 500. výročiu začiatku reformácie cirkvi, a to práve desať rokov po vydaní Schematizmu ECAV na Slovensku 2008. Obsahuje údaje o cirkevných zboroch ECAV na Slovensku k 31. 12. 2018, ktoré boli aktualizované k 31. 7. 2018. Údaje platné k 11. 10. 2018 bude obsahovať Tranovský evanjelický kalendár na rok 2019, ktorý vyjde v týchto dňoch. Najaktuálnejšie údaje poskytuje oficiálna webová stránka ECAV na Slovensku www.ecav.sk, kde sú informácie priebežne upravované podľa nahlásenia od našich duchovných.

Schematizmus ECAV na Slovensku 2018 vyšiel s podporou z projektu Martin-Luther-Bund a Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku. Fotografie väčšiny kostolov bezplatne poskytol Mgr. Zdenko Dzurjanin, ktorý ich zhotovil v rámci svojho projektu Kostoly Slovensko, 2008 - 2018. ISBN: 978-80-7140-553-5.

Schematizmus bol z generálneho biskupského úradu rozposlaný do všetkých cirkevných zborov. Dá sa kúpiť aj v predajniach Tranoscia alebo objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/552 63 43, odbyt@tranoscius.sk.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart