Prezentácia kníh v Lučenci

V Evanjelickom kostole v Lučenci sa 6. mája 2018 konala beseda k dvom knihám, ktoré mapujú obdobie reformácie: Katarína von Bora od Martina Treua a Musel som byť kacírom od Daniely Hroncovej.

Publikáciu Katarína von Bora preložili dve prekladateľky z Novohradu: Milica Jozafová a Mária Hroboňová. Kniha sa venuje životu Lutherovej manželky Kataríny a vyšla začiatkom roka 2018 vo vydavateľstve Tranoscius. Prvé riadky z nemeckého originálu prečítala Milica Jozafová. V krátkej prezentácii jednotlivé kapitoly knihy už v slovenčine predstavila Mária Hroboňová. Úryvky z knihy prečítala Zuzana Garajová. Pavel Jaroslav Králik obom prekladateľkám položil otázky, ktoré súviseli s prekladom knihy aj s osobným pohľadom na Katarínu.

V nadväznosti na túto knihu sme prešli k románu Musel som byť kacírom od Daniely Hroncovej Faklovej. Aj v jej románe je spomínaná Lutherova manželka a Lutherova domácnosť v súvislosti s pobytom Konráda Cordáta a jeho manželky vo Wittenbergu. Cordatus je známy ako prvý zapisovateľ tzv. Lutherových rečí pri stole.

Prítomných pozdravil aj akademik Ondrej Hronec. Príjemné popoludnie plné rozprávania nám oživil lučenecký spevokol a prednesom skladieb konfirmandka Simonka Beňová na flaute za sprievodu p. učiteľky Balaszovej a na klavíri nám zahrali Dorotka a Evka Hroboňové.

Mária Hroboňová a Milica Jozafová  | 15.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart