Prehliadka spevokolov Myjavského seniorátu

V nedeľu 14. 6. 2015 sa v chráme Božom v Prietrži po roku opäť konala prehliadka spevokolov z nášho seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 14 spevokolov - mužský a ženský spevokol z Brezovej pod Bradlom, Bukovec, Častkov, Holíč, Košariská, Kostolné, Krajné, Myjava, Prietrž, Skalica, Turá Lúka a Vrbovce.

Milým hosťom podujatia bol spevokol z Diakoviec, kde pôsobí sestra farárka Zorka Tuláková, ktorá pochádza práve z Cirkevného zboru ECAV Prietrž. Okrem toho zaspievali dva mládežnícke spevokoly - Vrbovce a Brezová pod Bradlom.

Stretnutie otvoril brat senior Miroslav Hvožďara modlitbou a prihovorila sa sestra zborová dozorkyňa prof. Ing. Anna Jakábová, CSc. Spoločne sme zaspievali kánon ,,Všetci spolu zaspievajme", kde sme sa rozdelili na štyri skupiny. Atmosféra v chráme Božom bola pre každého prítomného naozaj veľkým požehnaním. Na záver nám cirkevný zbor pripravil bohaté pohostenie, za ktoré veľmi pekne ďakujeme.

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 17.6.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart