Prehliadka spevokolov BAS 2018

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Výborom cirkevnej hudby BAS pripravil aj tohto roku prehliadku spevokolov Bratislavského seniorátu, a to 20. mája v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

Vo svätodušnú nedeľu sa tu zišlo jedenásť speváckych zborov. Nielen účinkujúci, ale všetci prítomní poslucháči vnímali pravdivosť slov nášho reformátora, že hudba je nádherný Boží dar, ktorý pozdvihuje dušu. Sviatočné poobedňajšie stretnutie povzniesol spoločný spev piesne z Evanjelického spevníka Zošli Ducha Svätého nám a duchovné slovo seniorky Sidonie Horňanovej.

Ako prvý vystúpil nateraz v senioráte „najmladší“ Spevácky zbor duchovných BAS, nasledovali spevokoly cirkevných zborov. Je potešiteľné, že úroveň speváckych zborov je v porovnaní s minulým ročníkom vzostupná, niektoré dosahujú so zanietenými amatérskymi spevákmi temer profesionálnu úroveň. Je dobrou známkou, že viaceré zbory pristupujú aj k dramaturgii svojho vystúpenia premyslene a cielene si pripravili aj úpravu svätodušnej piesne.

Podujatie rámcovali úvodným a záverečným slovom domáci farári manželia Kolesárovci a oficiálnu časť ukončil opäť spoločný spev piesne Deň nedeľný sa končí zas za originálneho sprievodu organistu a dirigenta Janka Siromu. Vďaka pohostinnosti cirkevného zboru Bratislava-Petržalka mohli dojmy z príjemného a povznášajúceho stretnutia pri hudbe ešte doznievať v priateľských rozhovoroch.

Anna Predmerská, Výbor cirkevnej hudby BAS | 29.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart