Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

Pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana Slovenská pošta 17. marca 2017 vydá novú poštovú známku. Známka je súčasťou emisného radu Osobnosti a má nominálnu hodnotu 50 centov. „Má rozmery 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou ju vytlačila pražská Poštovní tiskárna cenin. Motívom poštovej známky je zobrazenie J. M. Hurbana podľa dobovej litografie Eduarda Kaisera z roku 1849,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Macková.

Súčasne so známkou Slovenská pošta vydáva aj obálku prvého dňa s pečiatkou FDC (First Day Contact) s dátumom 17. 3. 2017 a domicilom obce Beckov. Motívom prítlače na obálke je zobrazenie slovenských národovcov s pečaťou prvej Slovenskej národnej rady. Na pečiatke je zobrazený Hurbanov podpis spolu s perom. Autorom všetkých výtvarných návrhov je akad. maliar Rudolf Cigánik.

V nedeľu 19. marca v Kultúrnom dome v Beckove bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Zdroj: TASR, 16. marca 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart