"Po stopách našich predkov" v slovinčine

V týchto dňoch vyšla monografia generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., Po stopjinah naših prednikov (Po stopách našich predkov) v slovinskom jazyku.

Knihu s podtitulom Vplyv evangeličanov na razvoj narodnostne identitete na Slovaškem (Vplyv evanjelikov na rozvoj národnostnej identity na Slovensku) vydala Evanjelická cirkev a. v. v Slovinsku, Murska Sobota, 2017.

Kniha má 207 strán; ISBN 978-961-285-852-0.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart