Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

Okrem našej spoluúčasti sme práce uhradili z finančných zdrojov Ministerstva kultúry SR, a to z Fondu Obnovme svoj dom. Cirkevný zbor vyjadruje týmto vďaku za pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva nášho národa MK SR aj reštaurátorskému ateliéru Mgr. F. Šmigrovského, ktorý spomínané práce vykonal.

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart