Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

Martin Rázus, evanjelický kňaz, prozaik, dramatik, básnik, esejista, publicista, buditeľ, tvorca duchovných piesní, politik a rodič, v Brezne pôsobil posledných 7 rokov, 3 mesiace a 7 dní svojho života. Skonal na breznianskej fare v noci zo soboty na nedeľu o pol jednej 8. augusta 1937 vo veku iba 49 rokov. Breznianske pôsobenie však patrilo k jeho najplodnejším. Tu napísal prozaických diel a 4 básnické zbierky. Zaujala ho história mesta, ktorá sa stala námetom jeho diel Júlia, Krčmársky Kráľ, Odkaz mŕtvych a Bombura.

Obyvatelia mesta si jeho život a dielo pripomínajú s úctou. V nedeľu 6. augusta 2006 mu v mestskom parku odhalili sochu. V piatok 2. februára 2007 bol pri Miestnom odbore Matice slovenskej založený Klub MR – Maroško, z ktorého iniciatívy a s podporou vedenia mesta, Horehronského múzea a Evanjelickej cirkvi bola vybudovaná a v sobotu 30. mája 2009 slávnostne odovzdaná Pamätná izba s názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. Desaťročná cieľavedomá, systémová práca nielen členov Klubu Maroško pri uchovávaní a propagovaní historického literárneho dedičstva mesta našla odozvu nielen medzi domácimi podporovateľmi, ale i širšom v celoslovenskom meradle.

V druhej polovici roku 2016 oslovila Klub Maroško PhDr. Ivana Beniaková, aktivistka v OZ TIMO so sídlom v Podbrezovej, a ponúkla spoluprácu na projekte natočiť videodokument o živote a diele MR, ktorého súčasťou budú aj výpovede pamätníkov a významných osôb, ktorí sa zaslúžili o zveľadenie kultúrno-literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre budúce generácie. Na základe svojich skúseností pripravila scenár, na ktorého realizáciu oslovila Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo štvrtok 25. augusta 2016 pracovná skupina s mladým kameramanom Erikom Knotekom začala natáčanie videodokumentu. Dohodlo sa, že jeho slávnostná premiéra sa uskutoční na odbornej konferencii „Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne“ pri príležitosti 80. výročia jeho smrti ako súčasť akcií Letokruh Martina Rázusa 2017/2018.

V utorok 12. septembra 2017 vo veľkej sále hotela Ďumbier zišlo asi 130 účastníkov z celého Slovenska. Medzi nimi bili predsedníčka MO MS Ivana Kružliaková a primátor mesta Tomáš Abel, vnučka Martina Rázusa doc. Viera Lichardová s manželom a dcérou, zástupcovia evanjelickej cirkvi, medzi nimi senior Ján Čáby a farár Ladislav Kozák s manželkou z Toronta (Kanada), zástupcovia Spolku Martina Rázusa z Liptovského Mikuláša – predseda Stanislav Žiška a Alexander Slafkovský, zástupcovia spoločenských a kultúrnych organizácií z Banskej Bystrice, prednášajúci z UKF z Nitry a Brezňania aj asť študenti stredných škôl.

Bohatý program podujatia bol doplnený o prednášku zástupcu Klubu MR – Maroško doc. Milana Pivovarčiho. Slávnostná premiéra videofilmu sa z časových dôvodov uskutočnila iba čiastočne. Celý film bude premietnutý 18. októbra 2017 pri príležitosti 129. narodenín Martina Rázusa. Distribuovaný bude aj na DVD nosičoch, ktoré sa bude dať kúpiť za 8 €/kus.

Foto: Milan Pivovarči

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart