Kuzmányho kruh si pripomenul T. Vansovú

Témou júnového stretnutia Kuzmányho kruhu v Banskej Bystrici bola Terézia Vansová (1875 v 1940), ktorej 160. výročie narodenia sme si pripomenuli 18. apríla a 75. výročie úmrtia si pripomenieme 10. októbra 2017.

V pondelok 26. júna 2017 si v evanjelickej zborovej miestnosti na Lazovnej ulici 44 členovia Kuzmányho kruhu vypočuli prednášku o jej živote a tvorbe v podaní Mgr. Zlaty Troligovej z ŠVK − Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (ŠVK-LHM). Predstavila jej zásluhy v literárnej a osvetovej práci, ako jej Príhovor evanjelickým farárkam, napísaný 18. 8. 1930 pre Spolok evanjelických farárov. Vansová ho napísala 8 rokov po úmrtí manžela Jána Vansu, evanjelického farára. Zhrnula v ňom poslanie a úlohu ženy, matky, manželky zvlášť farárovej manželky. Rukopis príhovoru patrí medzi vzácne zbierky ŠVK-LHM a jeho prepis vyhotovil Ing. Štefan Škoda.

Ďalšou vzácnou zbierkou je Rodostrom rodiny Medveckej, ktorý zhotovila Mgr. Eva Furdíková a sama ho na stretnutí prezentovala. Nechýbali ukážky z Vansovej románu Kliatba, Novej kuchárskej knihy či jej dobré rady, platné aj v súčasnosti.

Mgr. Daniel Koštial, zborový farár, a Mgr. Slávka Koštialová, zborová farárka, si spolu s účastníkmi podujatia uctili pamiatku Terézie Vansovej, jej manžela Jána Vansu a chovanice Oľgy Vranej v Evanjelickom cintoríne na Lazovnej ulici modlitbou a zapálením sviečky. Za organizátorov Kuzmányho kruhu Ing. arch. Dušan Čupka vyslovil poďakovanie za pekné podujatie.

Foto: Dušan Čupka

Zlata Troligová, ŠVK − Literárne a hudobné múzea v Banskej Bystrici | 7.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart