Konferencia o J. M. Hurbanovi v Trnave

V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa 8. júna 2017 konala vedecká konferencia na tému „Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“ pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

Konferenciu pripravil Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s ECAV na Slovensku, Trnavskou arcidiecézou, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Maticou slovenskou, ktorých zástupcovia sa na konferencii tiež zúčastnili.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš na úvod vedeckej konferencie uviedol, že TTSK vyhlásil rok 2017 za Rok J. M. Hurbana a okrem konferencie v ňom pripravil a ešte pripravuje mnoho iných podujatí. Ich cieľom je priblížiť aj dnešnej generácii prínos evanjelického farára J. M. Hurbana, ktorý sa zaslúžil sa pozdvihnutie národného sebavedomia Slovákov a zachovanie ich národnej identity. Prihovoril sa i trnavský arcibiskup Ján Orosch a ďalší zástupcovia ďalších spoluorganizátorov.

Pozdravný list od generálneho biskupa Miloša Klátika prečítala Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku. Okrem iného sa v liste uvádza: „Vďaka vystúpeniu Dr. Martina Luthera proti neporiadkom vo vtedajšej cirkvi, ktorého 500. výročie si práve v tomto roku pripomíname, mohol velikán Hurban vyrásť na evanjelickej fare. A jemu zas vďačíme aj za to, že spolu s manželkou Aničkou Jurkovičovou vychovali, vzdelali a do služieb národa postavili niekoľko svojich detí – spomeniem aspoň Svetozára Hurbana-Vajanského, ktorý sa síce nestal farárom, ako boli jeho otec a starý otec, ale kráčal v šľapajach svojho otca v oblasti národnobuditeľskej, vydavateľskej, publicistickej a literárnej práce.“

S prednáškami, ktoré vyjdú v zborníku venovanom J. M. Hurbanovi, vystúpili senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, prof. Eva Fordinálová a doc. Ivan Mrva. Prihovoril sa i prof. Konstantin Dolgov z Akadémie Ruskej federácie.

Na záver konferencie bolo prijaté komuniké, v ktorom organizátori a účastníci konferencie oveňujú prínos J. M. Hurbana pre náš národ a vyzývajú „všetkých zainteresovaných, funkcionárov i aktérov spoločenského života, a tých, ktorí riadia a spravujú samosprávy obcí, miest a regiónu, univerzity, školy a kultúrne inštitúcie, aby pomohli odovzdať mladej generácii odkaz J. M. Hurbana, ktorý sa odráža v jeho láske k svojmu národu a v opodstatnenej potrebe jeho zachovania a rozvíjania. To je možné len v podobe úprimného a prirodzeného budovania kultúrneho a národného povedomia, hlbokého pocitu vlastenectva, úcty k tradíciám a kladného dedičstvu. Sme národom a želáme si, aby sme naďalej zostali národom. So svojím jazykom, kultúrou a stáročia overenými kresťanskými hodnotami“.

Fotografie: TTSK

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart