Koncert spevokolov DNS 2018

Prehliadka spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu sa konala v nedeľu Cantate 29. apríla 2018 v priestoroch Evanjelického kostola v Pukanci.

Podujatie otvorili zástupcovia hostiteľského zboru, zborová farárka Mgr. Jana Lauková a zborový dozorca Ing. Ján Rievaj. Koncert moderovala konseniorka DNS Mgr. Mária Popičová. V jej podaní zazneli aj duchovné básne od Silvie Kučerkovej a Miloša Kondača.

Na prehliadke sa predstavilo šesť speváckych telies z cirkevných zborov: Diakovce, Pukanec – Bohunice, Devičany, Bátovce, Nesvady a Nitra. Po sýtom umeleckom a duchovnom zážitku si celé zhromaždené auditórium zaspievalo pieseň z ES č. 366 Vznesme srdcia k výšinám a konsenior Mgr. Ivan Eľko predniesol záverečnú modlitbu. Zástupcovia domáceho cirkevného zboru poďakovali vedúcim spevokolov za ich náročnú, no zároveň krásnu a zmysluplnú službu, obdariac ich kyticami kvetov. Prechádzka piesňovým chodníkom v chráme Božom bola spontánnym prejavom spoločného tvorivého zanietenia, lásky k duchovnej piesni a k hudbe, no najmä vďačnosti voči nebeskému Tvorcovi.

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ ECAV Bátovce | 16.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart