Koncert a CD SOĽNIČIEK ZEME

Dňa 1. septembra 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert detského spevokolu „Soľničky zeme“, na ktorom predstavili svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“.

Detský spevokol „Soľničky zeme“ pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri CZ ECAV Príbovce. Už v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“, no nakoľko sestra kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho počas koncertu dodatočne uviedli do života, a tak predstavili širokej verejnosti.

„CD je zhmotnením našej lásky k Pánu Bohu a radosti zo spevu a hudby, ale aj vrúcnym želaním, aby snaha ECAV Príbovce priniesla ovocie v podobe získania dostatočných finančných prostriedkov na opravu kostolného organa v Príbovciach, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Výťažok z predaja CD, ako aj výťažok z koncertu budú tvoriť časť zbierky, ktorá sa v cirkevnom zbore koná už od augusta 2015 a je určená na záchranu tohto vzácneho hudobného nástroja,“ povedala Lucia Dobošová.

Garantom a srdcom projektu bol zborový farár Marek Szabó. CD do života uviedla a ochrannú ruku nad ním držala farárka Zuzana Szabóová. Delegátkou s posolstvom bola Zuzana Nudzajová. Vo vyše hodinovom programe „SOĽNIČKY ZEME“ zaspievali 12 krásnych piesní, ako: Konaj svoje dielo; Svieť Ježiš, svieť; You are my strenght; Túžim priniesť na oltár Hoden si; Predivný si; Vykupiteľ žije; Ty si mojou láskou; Vládca; Boh Ťa miluje až do poslednej slzy; Zvelebený Pán a Z tmy si ma vyviedol.

Aj vďaka podpore od početného publika sa môže už tento mesiac začať s opravou organa z roku 1935. Organ bol postavený firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory.

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart