Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2018 − 2019

Zamyslenia nad Božím slovom z pera evanjelických duchovných z našej cirkvi aj zo zahraničia, doplnené modlitbami a priliehavými piesňami, vyšli aj v roku 2018 vo vydavateľstve Tranoscius.

Zamyslenia na cirkevný rok 2018 – 2019 si môžete si kúpiť v predajniach Tranoscia, na farských úradoch alebo objednať na adrese:
Tranoscius, Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/55 263 43, odbyt@tranoscius.sk

 | 31.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart