História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie

Nedávno vyšiel zborník História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie (editor: Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. 264 strán. ISBN 978-80-7140-537-5). Zborník bol prostredníctvom seniorov distribuovaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

Po Postile, v ktorej boli vydané prednášky renomovaných kazateľov − hostí na seniorálnych stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“, vyšiel aj zborník prednášok zo 14 seniorálnych stretnutí aj zo záverečného podujatia k 500. výročiu reformácie − Dňa ECAV na Slovensku, ktorý sa konal 31. októbra 2017 v Bratislave. Súčasťou zborníka je dokumentačný materiál aj 16-stranová farebná fotogaléria z jednotlivých seniorálnych stretnutí.

Jedným z recenzentov zborníka bol ┼ Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, ktorý o zborníku o. i. napísal (celá recenzia):

„Dostalo sa mi cti byť recenzentom jedného zo zborníkov, vydaných pri príležitosti 500. výročia reformácie, pod názvom História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie, ktorý zachytáva súhrn prednášok zo seniorálnych stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou milosťou“, organizovaným cestou GBÚ, ktoré sa konali postupne vo všetkých seniorátoch ECAV na Slovensku v rámci pripomienky 500. výročia Lutherovej reformácie..
Zborník dáva odpoveď na otázku, ako sa v rôznych častiach Slovenska šírila hneď po jej vzniku Lutherova reformácia v našich krajoch a ako potom bol aj jej ďalší neľahký vývoj v dobách protireformácie až po dnešok. Keďže máme ECAV v dnešnej dobe rozdelenú do štrnástich seniorátov, na zborníku pracovali viacerí cirkevní historici. Slovo na úvod a úvodný referát napísal generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., ideový zostavovateľ vydania tohto zborníka..
Zborník obsahuje na svojich vyše 200 stranách také množstvo informácií o dejinách našich seniorátov, že nie je prakticky možné podať o nich prehľad v krátkej recenzií. Hodnotu týchto informácií je zaručená autormi, ktorí vždy pripájajú na záver svojho príspevku aj zoznam dosiaľ publikovaných štúdií o dejinách daného seniorátu z pera ďalších autorov z minulosti, čo umožňuje čitateľovi oboznámiť sa s dejinami daného seniorátu, publikovanými už predtým..
Čitateľ tohto zborníka má možnosť cez dejiny evanjelických seniorátov sa oboznámiť s mnohými detailmi života ECAV a ich zvratov v dejinách. Je to špecifický pohľad na dejiny našej cirkvi. Ako recenzent to hodnotím ako šťastnú myšlienku našich cirkevných historikov takýmto spôsobom priblížiť dejiny našej cirkvi v ich zložitosti a bojoch ako sme dosiaľ komplexne podanú nemali. Predpokladám, že tento zborník sa stane hľadaným zdrojom informácií o dejinách našej cirkvi od reformácie až dodnes.
Tento zborník bude významným doplnkom k doterajšej histórii slovenskej evanjelickej cirkvi a vrele ho záujemcom odporúčam na štúdium.“

Mgr. Jozef Benka, PhD., ďalší recenzent zborníka, o. i napísal (celá recenzia):

„Prednášky v zborníku sa môžu stať užitočným čítaním po zboroch našej cirkvi a môžu byť aj podnetom pre bratov farárov a sestry farárky našej cirkvi i pre ďalších autorov na hlbšie štúdium dejín svojho seniorátu i svojho cirkevného zboru, aby tak pohľad na históriu našej cirkvi bol čo najplastickejší.“

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart