Fénix za zreštaurovanie oltára v Roštári

V Bratislave sa v 26. 11. 2017 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016. Ministerstvo kultúry SR odmenilo cenou Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok štyrom vlastníkom týchto objektov, medzi nimi aj CZ ECAV na Slovensku Roštár za reštaurovanie oltára v ich kostole, o ktoré sa zaslúžilo i Združenie Gotická cesta.

Ďalšie ocenenie získali obec Nitrianska Blatnica za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Rotundy sv. Juraja, Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie objektu Starej synagógy v Bardejove a Miroslav Trnka za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho domu na Trojičnom námestí 5 v Trnave.

Do súťaže, ktorej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska, sa v tomto roku prihlásilo 13 projektov. Odborná porota z nich do ďalšieho hodnotenia nominovala 10 historických objektov. Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho Fénixa a spolu s ňou dostal každý víťaz finančnú odmenu vo výške 8300 eur.

"Ide o prezentáciu veľmi záslužnej, poctivej, krásnej a často veľmi majstrovskej práce, oceňovanie tohto úsilia je vždy malým sviatkom nášho kultúrneho dedičstva," uviedol v príhovore minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý pri príležitosti udeľovania cien tiež otvoril Európsky rok kultúrneho dedičstva, ako rok 2018 ustanovila Rada EÚ a európsky parlament. Súťaž Kultúrna pamiatka roka má podľa Maďariča silu podnecovať hlavne vlastníkov kultúrnych objektov, lebo tým je určená.

Ministerstvo kultúry je podľa neho stabilným podporovateľom obnovy pamiatok cez grantový program Obnovme si svoj dom. "Som veľmi rád, že už v tomto roku sme mohli rozdeľovať mimoriadne vysokú čiastku 12 miliónov eur, roky predtým to bolo približne 6 miliónov, a že už aj v návrhu rozpočtu na budúci rok je znovu potvrdená takáto veľmi solídna čiastka," povedal minister kultúry a v závere podujatia vyhlásil 13. ročník súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017.

Zdroj: TASR

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart