Dve publikácie Bratislavského seniorátu

Pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravil Bratislavský seniorát dve publikácie, ktoré boli uvedené počas seniorálneho dňa v rámci popoludňajšieho misijného programu v Modre-Kráľovej 15. 10. 2017: Postila – zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a Reformácia a cirkevná hudba.

Do Postily – zbierky 73 kázní na všetky nedele a sviatky cirkevného roka – autorsky prispeli 24 duchovní. Postila poputovala do každého cirkevného zboru na pôde Bratislavského seniorátu a prostredníctvom seniorov aj do ostatných 13 seniorátov ECAV na Slovensku. Výtlačky Postily plánuje Bratislavský seniorát darovať aj evanjelickým cirkevným zborom v Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku. Ďalší záujemcovia si publikáciu môžu zakúpiť v predajniach Tranoscia.

Na publikácii Reformácia a cirkevná hudba sa autorsky podieľali traja členovia Výboru cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu. Prvé dva príspevky o Lutherovom vzťahu k hudbe a o vplyve reformácie na organovú hudbu napísali akademickí odborníci (A. Predmerská, J. Siroma). Publikáciu uzatvára príspevok M. Makovníka, ktorý obsahuje všeobecne známe informácie o postavení a význame jednotlivých častí evanjelických a. v. služieb Božích. Príspevok profesora a v jednej osobe vedúceho Katedry praktickej teológie na EBF UK J. Fila sa venuje teologickým cieľom služieb Božích, ktoré priamo podmieňujú ich obsah a formu. Publikácia neveľká rozsahom, no dôležitá svojím obsahom, je dôležitým príspevkom k diskusii o postavení a význame liturgie a organovej hry na službách Božích, ako aj k diskusii o reforme bohoslužobných poriadkov.

Záujemcovia môžu o publikáciu požiadať cestou Seniorského úradu v Modre-Kráľovej, Národná 27, 900 01 Modra, alebo shornanova@gmail.com (cena za kus 3 eurá).

Tlač Postily – zbierky kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 na projekt Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku „Späť k prameňom! Kultúrne a vzdelávacie aktivity v jubilejnom roku 500. výročia reformácie (1517 – 2017)“.

Tlač publikácie Reformácia a cirkevná hudba tiež finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 na projekt Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku „Jubilejný rok 500. výročia reformácie (1517 – 2017): Reformácia a hudba“.

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart