Dve konferencie venované J. M. Hurbanovi

Hymna Slovenskej republiky otvorila slávnostnú akadémiu pod názvom „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, ktorá sa 15. mája 2017 uskutočnila v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana sa konala pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka a v spolupráci s NR SR ju pripravili Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre, Katedra politológie a európskych štúdií FSV UCM v Trnave a Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach.

Na úvod konferencie sa prihovoril predseda NR SR Andrej Danko. Vyzdvihol význam J. M. Hurbana pre súčasnú generáciu a povedal, že piliere jeho myslenia a cítenia kresťanské, národné i sociálne hodnoty, ale aj hodnoty slovanskej a širšej európskej vzájomnosti – sú veľmi aktuálne i dnes: „Jozef Miloslav Hurban by nás perom a slovom upozorňoval na to, že vždy musí víťaziť pravda, morálka a vzájomná úcta.“ V závere príhovoru predseda NR SR vyzval, aby sme nepodľahli emocionálnemu tlaku a zjednotili sa v budovaní Slovenskej republiky, aby v spoločnosti zavládla väčšia slušnosť, aby ľudia mali voči sebe väčšiu úctu, aby sme sa navzájom povzbudzovali a nedeptali a aby sme neheroizovali šialencov.

Potom už moderátor prvého diskusného panela prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., uviedol prvých prednášajúcich. Prehľad rečníkov a názvy ich prednášok poskytujú informáciu o šírke záberu v pohľade na osobnosť J. M. Hurbana, jeho rozsiahle aktivity a význam i pre našu súčasnosť:
Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.: Hurbanovo politické myslenie
PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD.: J. M. Hurban ako politik
Doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.: J. M. Hurban a česko-moravské politické postoje
Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.: J. M. a spisovná slovenčina
Prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.: J. M. Hurban ako literát
Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.: J. M. Hurban ako filozof
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.: J. M. Hurban a úloha osobnosti v dejinách

Za ECAV na Slovensku sa na slávnostnej akadémii zúčastnili prof. ThDr. Igor Kišš a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová. Prof. Kišš vystúpil v diskusii, aby podčiarkol význam J. M. Hurbana ako evanjelického farára, ktorému okrem jeho cirkvi neboli cudzie ani záujmy slovenského národa. Na záver svojho príhovoru vyzval k uplatňovaniu etických princípov v našej spoločnosti aj v politike a k spájaniu politiky s etikou v duchu cyrilo-metodskej tradície – tak, ako to robil J. M. Hurban.

■■■

V dňoch 16. – 17. mája 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom „Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii“. Organizátormi konferencie boli Historický ústav SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Z početných prednášok vyberáme aspoň niektoré:
PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.: Život s perom, krížom a mečom
Prof. PhDr. Dušan ŠKVARNA, PhD. Historizmus J. M. Hurbana
PhDr. Peter PODOLAN, PhD.: J. M. Hurban a Ján Kollár
Mgr. Rastislav MOLDA, PhD.: J. M. Hurban a jeho predstava Matice slovenskej
Mgr. Tomáš ADAMČÍK, PhD.: J. M. Hurban a katolícki kňazi v revolučnom dvojročí 1848/1849
Mgr. Radoslav HANUS, PhD.: J. M. Hurban – zakladateľ slovenskej luteránskej neoortodoxie
Mgr. Martin KOVÁČ: Vzťah J. M. Hurbana a J. Lešku
Mgr. Miriam VIRŠINSKÁ, PhD.: J. M. Hurban a slovensko-nemecké vzťahy
PhDr. Marcela BEDNÁROVÁ, PhD.: Človek a príroda ako predmet filozofických úvah J. M. Hurbana
Mgr. Zuzana KUDZBELOVÁ: Prispievateľská činnosť J. M. Hurbana v (Riegrovom) Slovníku náučnom
Mgr. Jana PÁCALOVÁ, PhD.: Hurbanova predstava o literatúre v almanachu Nitra
Mgr. Dana HUČKOVÁ, CSc.: Od reality k fantazijnej utópii (Korytnické poháriky)
Mgr. Juliana BEŇOVÁ: Hurbanove cesty divadlom
PhDr. Matúš VALIHORA: Hurban, hurbanisti a Brezová
PhDr. Mária SMOLÁKOVÁ, CSc.: Hurbanova fara v Hlbokom
Mgr. Tomáš KOWALSKI: Budovanie náhrobníka Dr. J. M. Hurbana v r. 1948/1949
Mgr. Ľuboš KAČÍREK, PhD.: J. M. Hurban v múzejnej prezentácii
PhDr. Adelaida MEZEIOVÁ: J. M. Hurban v učebniciach slovenského jazyka a literatúry

■■■

Z oboch konferencií budú vydané zborníky.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart