Duchovná pieseň v Bratislavskom senioráte

2. ročník speváckej súťaže Duchovná pieseň v rámci Bratislavského seniorátu sa uskutočnil 17. apríla 2015 v kostole seneckého cirkevného zboru. Prihlásiť do súťaže sa odvážilo 18 súťažiacich z piatich zborov.

Nad hodnotením výkonov bdela trojčlenná porota v zložení dvoch kantorov a učiteľky spevu zo ZUŠ. Všetkých privítal domáci zborový farár. Všetci súťažiaci si zaslúžia uznanie a pochvalu za prípravu a odvahu vystúpiť nielen pred porotu, ale aj pred publikom.

Nie všetky kategórie mali svojich víťazov, v najsilnejšej kategórií bolo ťažké rozhodnúť medzi vyrovnanými kvalitami súťažiacich a porota vybrala nasledovne:
1. miesto Andrea Schüllerová z CZ Modra, o 2. miesto sa podelili súrodenci Valentína a Peter Batkovci z CZ Svätý Jur a na 3. mieste sa umiestnila Martina Petrovská z CZ Modra.

Celú súťaž pozorne sledovala aj sestra seniorka bratislavského seniorátu doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., ktorá víťazom odovzdala ceny, diplomy a na záver stretnutia sa pomodlila a požehnala všetkých prítomných.

Tibor Jančík, VMV BAS | 23.4.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart