Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

Seniorálne kolo tejto súťaže sa konalo v zborovom dome v Soli v sobotu 22. apríla 2017 o 14.00. Súťažili deti z CZ Merník (5), Nemcovce (1) a Soľ (3). Zaujímavosťou je, že väčšina, teda 6 súťažiacich, boli chlapci. Kým minulý rok boli zastúpené všetky kategórie, tento rok sa na súťaži zúčastnili iba deti z 1. a 2. kategórie.

Na úvod všetky deti aj ostatných prítomných privítala sestra Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka tejto súťaže. Po úvodnej modlitbe sa krátko prihovorila slovom Božím, a to textom „Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový“ (Mt 26, 30), ktorý hovorí o tom, že aj Pán Ježiš s učeníkmi spievali na oslavu Božiu.

Potom už priestor dostali jednotliví súťažiaci. Každý zaspieval dve piesne podľa propozícií súťaže. Spevákov pozorne počúvala najmä odborná porota v zložení Anna Chmeľovská (vedúca detského spevokolu Mravčekovia z CZ Bystré) a konsenior Ľuboš Kubačka, farár v Soli. Po predstavení všetkých zúčastnených porota ohodnotila výkony spevákov.

Zlaté pásmo získali:
1. kategória – Lea Kubačková (Soľ)
2. kategória – Nina Mrusková (Soľ), Rebeka Kubačková (Soľ)

Strieborné pásmo získali:
1. kategória – Michal Vagaský (Merník)
2. kategória – Samuel Molitoris (Merník)

Bronzové pásmo získali:
1. kategória – Martin Pohlod (Merník), Adam Beňo (Merník)
2. kategória – Ondrej Onder (Nemcovce)
(Prihlásený Michal Pohlod nevystúpil, ale dostal aspoň diplom za účasť.)

Sestra Anna Chmeľovská za porotu zhodnotila celý priebeh súťaže a deťom dala aj malé rady, ako a čo zlepšiť vo svojom prejave. Zároveň ich povzbudila, aby aj naďalej s radosťou spievali Pánu Bohu. Je radosť, keď vidno, že sa o spev nezaujímajú iba dievčatá, ako to obvykle býva, ale aj chlapci. Víťazi aj všetci zúčastnení dostali diplomy aj malé darčeky od VMV ŠZS. Na záver sa pomodlil a požehnanie udelil brat konsenior Ľ. Kubačka.

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart