CIRKEV A ŠTÁT – zborník z TK 2018

V týchto dňoch je do cirkevných zborov a duchovným ECAV na Slovensku distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici, ktorého súčasťou sú aj niektoré príspevky zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo Zvolene.

Zostavovateľom zborníka je generálny biskup Miloš Klátik. Publikáciu s podporou Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši. Má 256 strán (z toho 16 strán tvorí farebná obrazová príloha). ISBN: 978-80-7140-559-7.

Publikácia venovaná Teologickej konferencii ECAV na tému ŠTÁT A CIRKEV obsahuje prednášky významných právnikov – odborníkov na otázky nielen štátneho, ale aj cirkevného práva: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., JUDr. Ivan Trimaj, JUDr. Štefan Kseňák, PhD., JUDr. Jana Michaličková, PhD., Mgr. Patrik Daniška a JUDr. Marica Pirošíková.

Zborník je zároveň aj spomienkou na tohtoročné VI. evanjelické cirkevné dni 2018 vo Zvolene, ktoré boli venované „osmičkovým“ výročiam v našom štáte i v našej cirkvi. Z bohatej ponuky duchovných a kultúrnych aktivít je v zborníku len výber: slávnostná kázeň na hlavných službách Božích, biblická hodina prof. Juraja Bándyho a tri prednášky na tému „Slobodná cirkev v slobodnej republike“.

Súčasťou zborníka sú aj niektoré pobožnosti z teologickej konferencie, správa o blahoželaní jubilantom, ktorí si v roku 2018 pripomínajú 30. − 65. výročie ordinácie, ako aj stručné správy o priebehu teologickej konferencie a VI. evanjelických cirkevných dní.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart