Celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň 2017

V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na 4. ročníku súťaže Duchovná pieseň.

Účastníkov privítal Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine. Súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa školy.

Súťaž pripravilo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku. Priebeh súťaže organizačne zabezpečila Evanjelická spojená škola v Martine. Súťaž sa konala aj vďaka finančnému príspevku z projektu Hoffnung für Osteuropa.

Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Cieľom tejto súťaže je dať priestor hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Súťaž je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale aj pre všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní.

Súťaž sa konala v štyroch kategóriách podľa veku a zúčastnilo sa na nej 36 súťažiacich - víťazov školských a seniorálnych kôl. Podľa propozícií spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. Mohli byť sprevádzaní hudobným nástrojom.

Odborná porota pracovala pod vedením predsedníčky Janky Bosákovej; členovia poroty: Jozef Havrila, Jana Pastorková, Lucia Dobošová, Michaela Turčanová a Dana Grenová. Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o víťazoch súťaže.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:
0. kategória – deti materských škôl
- Helena Batka - Evanjelická materská škola Betlehem, Svätý Jur

1. kategória – od 6 do 8 rokov
- Sarah Čabyová – CZ Ostrá Lúka, ZVS, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

2. kategória – od 8 do 12 rokov
- Matej Balogh – Evanjelická základná škola, Bratislava

3. kategória – od 12 do 15 rokov
- Soňa Kmeťová – Evanjelická spojená škola, Martin

4. kategória – od 16 do 20 rokov
- Rebecca Abrman – CZ Háj, TUS, Spojená škola M. Galandu, Turčianske Teplice

Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Úprimné poďakovanie patrí všetkým učiteľom a duchovným správcom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave súťažiacich. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí pre prítomných pripravili svojimi výkonmi úžasný duchovný a umelecký zážitok. Ďakujeme aj odbornej porote, a hlavne jej predsedníčke za aktívnu prácu pri príprave, organizácii a hodnotení súťaže, ako i všetkým zamestnancom školy, ktorí pre nás pripravili, príjemné prostredie a bezchybne organizačne zabezpečili priebeh súťaže.
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme, aby svoj talent naďalej rozvíjali a nezabúdali predovšetkým spievať na Božiu slávu.

Fotografie: Matej Borcovan

Výsledková listina

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 10.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart