Anna Predmerská hrala v Bardejove

Organový koncert Anny Predmerskej-Zúrikovej v Ev. kostole sv. Cyrila a Metoda v Bardejove sa konal 30. 10. 2010 v predvečer Pamiatky reformácie a na úvod vyvrcholenia podujatí venovaných bardejovskému reformátorovi L. Stöckelovi.

Anna Predmerská-Zúriková brilantne zahrala diela J. S. Bacha, ktoré si do koncertu vybrala vzhľadom na prebiehajúci Rok kresťanskej kultúry a v rámci Roka J. S. Bacha (1685 – 1750), majstra baroka a majstra organa, cirkevného hudobníka a skladateľa.

V rámci koncertu sa početným prítomným prihovoril generálny biskup Miloš Klátik duchovným slovom, ktoré ukončil modlitbou, hudobne vyjadrenou v nasledujúcej skladbe koncertu - „Jesus, meine Freunde“: „Ježiš, moja radosť, srdca môjho žiadosť, krása vznešená, len po Tebe túži v každom svojom kríži duša stiesnená. Syn Boží, Spasiteľ môj, nad svete niet milšieho, nad Teba drahšieho.“


Na záver podujatia brat farár Ján Velebír a brat zborový dozorca Jaroslav Foľta poďakovali Anne Predmerskej za vynikajúci výkon a okrem kytice kvetov jej ako prvej venovali práve vydanú knihu doc. Andreja Hajduka „Leonard Stöckel. Život a dielo“ (2. vydanie), ktorú predstavil brat dozorca. Ďalšie výtlačky knihy venovali bratovi generálnemu biskupovi a bratovi generálnemu dozorcovi.

Edita Škodová | 1.11.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart