Adventné stretnutie spevokolov GES

„Spievaj Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi celá zem!“ Slovami 96. žalmu sa 1. adventnú nedeľu začala seniorálna prehliadka spevokolov gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

Tieto slová zaiste platili aj 3. decembra 2017, keď sme sa spoločne stretli v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom pri seniorálnej prehliadke spevokolov Gemerského seniorátu. Vzácna adventná doba, ktorú práve prežívame, ešte viac umocňovala umelecký zážitok zo speváckych súborov. Zaznievali piesne, ktoré rozozvučali srdcia poslucháčov a vniesli pocit pokoja a lásky.

Na prehliadke sa zúčastnilo 14 speváckych súborov. Všetky súbory vytvorili neopakovateľný zážitok, ktorý si poslucháči odnášali domov. Mnohé nádherné piesne zostali v našich pamätiach natrvalo.

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 12.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart