Dávidova harfa 2017 v Kostolnom

Prvá nedeľa po Veľkej noci 23. apríla 2017 v evanjelickom cirkevnom zbore v Kostolnom bola výnimočná, pretože v evanjelickom kostole sa uskutočnil 4. ročník súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Táto nedeľa po vzkriesení znamená, že Pán Ježiš chce mať spoločenstvo dospelých i detí v každodennom živote. Bez Jeho požehnania by bolo márne namáhanie, naša snaha. Preto i táto Dávidova harfa je vďakou za požehnanie prác s deťmi aj s mládežou.

Na Dávidovej harfe vystúpili súťažiaci v piatich kategóriách: deti materských škôl, deti od 6 do 8 rokov, od 9 do 11 rokov, od 12 do 15 rokov a od 16 do 20 rokov. Štvrtý ročník súťaže v Kostolnom mal tri zamerania: Sólový spev – duchovná pieseň, kde odzneli duchovné piesne podľa vlastného výberu s sprievodom alebo bez sprievodu; Prednes kresťanskej poézie a prózy so zameraním na štúrovcov a 500. výročie reformácie; Hra na hudobný nástroj - interpretácia duchovnej a vážnej hudby.

Súťaž sa začala úvodným privítaním domácou sestrou farárkou Ľubicou Kopincovou. Moderovali sestra farárka Zuzana Durcová z Košarísk a brat konsenior Peter Švehla zo Skalice.

Na súťaži sa zúčastnilo 35 súťažiacich, ktorí vystúpili pred odbornou komisiou a 150-členným publikom, tvoreným kňazmi, rodičmi, starými rodičmi, priateľmi a veriacimi okolitých cirkevných zborov.

Po skončení súťažnej prezentácie si prítomní prezreli izbu starých otcov a materí zameranú na históriu obce, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného úradu. Potom sa presunuli do kultúrneho domu, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže, odovzdaním diplomov a vecných cien.

Víťazi 11-ročný Adam Durec z CZ Košarísk-Priepastného a 17-ročná Barbora Rybnikárová z CZ Sobotište postupujú do ďalšieho kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 24.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart