Šťastného Rozhovory s evanjelikmi

Nová kniha s titulom „Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií“ je príspevkom Prešovčana Františka Šťastného k 500. výročiu reformácie. Počas sviatku Svätej Trojice bola starobylá dvorana prešovského Ev. kolégia miestom slávnostného uvedenia tejto knihy.

Slávnostné uvedenie knihy do života uskutočnil Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku. „Pisateľ siaha po osobách, ktoré boli pre neho v živote darom. Pozná ich osobne. Stáli pri ňom, radili mu, posúvali ho dopredu. Sú pre neho vzácni, preto ich nazýva osobnosťami s veľkým O,“ napísal v úvode knihy s názvom Na cestu biskup Sabol, ktorý i na samotnom uvedení knihy podčiarkol, že vo vzťahu k iným ľuďom sa odzrkadľuje aj náš vzťah k Bohu.

Autor Ing. František Šťastný viedol dialógy s 23 partnermi z celého Slovenska i zo zahraničia na témy, ktoré v pestrom spektre približujú vzťahy týchto žien a mužov k evanjelickej cirkvi a pôsobivo ilustrujú aj neraz dramatické osudy ich rodín i so zaujímavými ľudskými príbehmi. Obohatením obsahu sú aj názory Šťastného rozhovorových partnerov na aktuálne otázky života súčasnej spoločnosti. Za partnerov v dialógoch si vybral Helenu Midriakovú, rod. Musilovú, vdovu po emeritnom biskupovi VD ECAV Jánovi Midriakovi, kňazov Ľubicu Sobanskú, Jána Bernarda Pavloviča, Tomáša Semka, dvoch farárov – poetov Vincenta Blažka (medzitým zosnulého) a Daniela Šovca, pedagóga Mariána Damankoša, vydavateľa Mikuláša Liptáka, riaditeľa divadla Jána Hanza, spisovateľku Danielu Hroncovú-Faklovú (Komárovú) , univerzitného profesora Petra Švorca, dirigentku Oľgu Adamkovičovú-Semkovú, hoteliéra Norberta Franka, archívničku Zuzanu Kollárovú, činovníčku Karpatonemeckého spolku na Slovensku Františku Kovalčíkovú, stavbárov Lýdiu Kriškovú a Milana Pavla Bahyla, odborníčku v poisťovníctve Máriu Kysackú, zastupujúceho predsedu Nadácie karpatsko – nemeckého kultúrneho dedičstva Wernera Lasera, novinárov Emíliu Mihočovú-Kmecovú, Juraja Mravca, Milana Stana i autorku tohto príspevku.

František Šťastný zostavil z množstva úprimných odpovedí pestrú mozaiku vyjadrení, ktoré majú ambíciu osloviť našich súčasníkov. Kniha má navyše aj predpoklady zaradiť sa medzi nadčasové ,a to pre frekventovane prítomný obsah exkurzov respondentov do menej známej nedávnej evanjelickej histórie, čo môže byť prínosom aj pre mladšie čitateľské generácie. čitateľov.

František Šťastný, ktorý bol povolaním úspešným stavbárom a roky viedol podnik Pozemné stavby Prešov, je autorom viacerých publikácií. Členov ECAV i ďalších čitateľov Slovensku mimoriadne oslovili jeho knihy Kostol na konci sveta a Opustené kostoly Horného Spiša o odsune Nemcov z horného Spiša o smutných dopadoch tohto verdiktu. Známe sú ieho knihy Stavbárske epizódy, Túlavé topánky, Sabinovská padla, historky ostali, Za teplom a morom na Martinik i príspevok do knihy Milana Stana Dva životy Rudolfa Schustera.

Eva Bombová, Prešov | 20.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart